Termíny dnů otevřených dveří na školách Prahy 7 – jaro 2024

Škola

Termín dne otevřených dveří (DOD) více informací na webu školy
Fakultní základní škola PedF UK
a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8

MŠ: 13. 3. 2024 (prohlídky od 10.00 a 15.30)

LMŠ: 13. 3. 2024

ZŠ: 7. 3. 2024 od 8.00

msustudanky.webnode.cz

lesniskolkabobulka2.webnode.cz

fzsumelecka.cz

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 setkání předškoláků: 7. 2. a 6. 3. od 16.00 do 18.00,
DOD s možností nahlédnutí do výuky: 6. 3. od 8.00 do 11.40 (vstup vždy před začátkem vyučovací hodiny)
korunka.org
Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4

Stross: 12. 12. 2023; 27. 2. 2024
Letohradská: 10. 1. 2024 16.30; 7. 2. 2024 16.30
Uranie: 20. 12. 2023; 28. 2. 2024

www.zsstross.cz
Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2 6. 3. 2024 od 14.00 do 18.00 www.plaminkova.cz
Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

MŠ Tusarova: 26. 3. a 3. 4. od 17.00
MŠ Visionary: 4. 4. od 17.00
ZŠ: 22. 2. a 12. 3. 2024
(8.00–13.00 otevřená výuka, prohlídka školy v doprovodu nejstarších žáků)

www.skolatusarova.cz
Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 13. 3. 2024, 15.00–18.00
(dopoledne otevřená výuka 9.00–11.00)
zstgm7.cz
Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na Výšinách 3 21. 3. 2024 www.msnavysinach.cz
Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7 20. a 21. 3. 2024 15.00–17.00 www.mskostelni.cz
Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a 13. 3. 2024 9.30–10.30, 15.00–16.45 www.msletohradska.cz
Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6

MŠ Nad Štolou: 19. 3. 2024 17.15–18.00
MŠ Janovského: 27. 3. 2024 17.15–18.00
MŠ Tusarova 53: 21. 3. 2024 17.15–18.00

www.msnadstolou.cz
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a 20. 3. 2024 10.00–11.30 a 15.30–16.45 pro obě pracoviště MŠ Na Maninách, MŠ Ortenovo (změna vyhrazena) msuranie.cz