Termíny zápisů do dětských skupin na školní rok 2024/2025

Dětská skupina Kulihrášek
Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 6. 6. 2024 9:00-11:00 v budově mateřské školy Kostelní, Kostelní 37/7, Praha 7

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky
Místo provozu dětské skupiny: Veletržní 33, Praha7
Provoz zařízení: ve všední dny od 8 do 16 hodin
Více informací naleznete na: MŠ Kostelní

Dětská skupina Domeček
Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 6. 6. 2024 9:00-11:00 v budově Fakultní mateřské školy Na Výšinách, Na Výšinách 3/1075, Praha 7

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky
Místo provozu dětské skupiny: Králová obora 74, Praha7
Provoz zařízení: ve všední dny od 8 do 16 hodin
Více informací naleznete na: FMŠ Na Výšinách

Dětská skupina Jesličky
Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 29.–30. 5. 2024 12:30-14:30 v budově dětské skupiny, Na Maninách 1080/29a, Praha7 (vchod z ulice U Pergamenky)

Kapacita dětské skupiny: 15 dětí ve věku od 18 měsíců do tří let
Místo provozu dětské skupiny: Na Maninách 1080/29a, Praha7
Provoz zařízení: ve všední dny od 7 do 17 hodin
Více informací naleznete na: MŠ U Uranie

Dětská skupina Panorama
Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 5. 6. 2024 15:00-17:30 v budově dětské skupiny, Výstaviště 417, Praha7

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí ve věku od 2 let až do předškolního věku
Místo provozu dětské skupiny: Výstaviště 417, Praha7
Provoz zařízení: ve všední dny od 8 do 16 hodin
Více informací naleznete na: DS Panorama

 

Dokumenty k zápisům do dětských skupin (viz informace na webových stránkách jednotlivých dětských skupin):

Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny
Evidenční list dítěte (včetně potvrzení od lékaře + očkování)
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce, občané jiných států pas a doklad o pobytu na území ČR
Potvrzení vztahu na trh práce – potvrzení z úřadu práce / potvrzení ze zaměstnání / potvrzení o studiu / čestné prohlášení, že jste OSVČ