Dětská skupina Kulihrášek

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 6. 6. 2024, 9.00–11.00 v budově mateřské školy Kostelní, Kostelní 37/7, Praha 7

 • Kapacita dětské skupiny: 12 dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky
 • Místo provozu dětské skupiny: Veletržní 33, Praha7
 • Provoz zařízení: ve všední dny od 8 do 16 hodin

Více informací naleznete na: MŠ Kostelní (mskostelni.cz)


Dětská skupina Domeček

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 6. 6. 2024, 9.00–11.00 v budově Fakultní mateřské školy Na Výšinách, Na Výšinách 3/1075, Praha 7

 • Kapacita dětské skupiny: 12 dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky
 • Místo provozu dětské skupiny: Králová obora 74, Praha7
 • Provoz zařízení: ve všední dny od 8 do 16 hodin

Více informací naleznete na: FMŠ Na Výšinách (msnavysinach.cz)


Dětská skupina Jesličky

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 29. 5.–30. 5. 2024, 12.30–14.30 v budově dětské skupiny Na Maninách 1080/29a, Praha7 (vchod z ulice U Pergamenky)

 • Kapacita dětské skupiny: 15 dětí ve věku od 18 měsíců do tří let
 • Místo provozu dětské skupiny: Na Maninách 1080/29a, Praha7
 • Provoz zařízení: ve všední dny od 7 do 17 hodin

Více informací naleznete na: MŠ U Uranie (msuranie.cz)


Dětská skupina Panorama

Zápis dětí do dětské skupiny bude probíhat 5. 6. 2024, 15.00–17.30 v budově dětské skupiny Výstaviště 417, Praha7

 • Kapacita dětské skupiny: 12 dětí ve věku od 2 let až do předškolního věku
 • Místo provozu dětské skupiny: Výstaviště 417, Praha7
 • Provoz zařízení: ve všední dny od 8 do 16 hodin

Více informací naleznete na: DS Panorama (webnode.cz)


Dokumenty k zápisům do dětských skupin (viz informace na webových stránkách jednotlivých dětských skupin):

 • Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny
 • Evidenční list dítěte (včetně potvrzení od lékaře + očkování)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, občané jiných států pas a doklad o pobytu na území ČR
 • Potvrzení vztahu na trh práce – potvrzení z úřadu práce / potvrzení ze zaměstnání / potvrzení o studiu / čestné prohlášení, že jste OSVČ