Výsledky zápisů do školek – přijetí a co dělat v případě nepřijetí
Vážení rodiče,
ve středu 31. 5. školky vyvěsily na svých webech informaci o přijetí/nepřijetí dětí z letošních zápisů do školek. Velká většina dětí byla přijata, i pro nepřijaté tříleté budeme mít místo.

Všechny  školky v Praze 7 jsou moc dobré a máme připraveno dostatek míst pro všechny tříleté a starší děti. Každá školka má svoji danou kapacitu, z každé školky odchází určitý počet dětí do škol a přípravných tříd a stejný počet je školka schopna přijmout. Jsou školky, o které je větší zájem, a zejména tam upozorňovaly paní ředitelky rodiče, aby si dali přihlášky na více školek, protože se nemusí všechny tříleté děti kapacitně vejít. V některých školkách se tak stalo, ale i pro děti, které se do těchto hodně žádaných školek nedostaly, budeme mít místo v některé z dalších školek.

Pokud Vaše tříleté dítě nebylo přijato, obraťte se na paní vedoucí oddělení školství Lucii Černou CernaL@Praha7.cz, která Vám s umístěním pomůže. Jen poprosíme o trpělivost, nejprve je třeba nechat doběhnout správní řízení a po té bude možné přijímat do školek další děti. Paní Černá Vám řekne vše potřebné.

Zároveň i letos navyšujeme předškolní kapacity, od podzimu budeme otevírat tři další dětské skupiny. Protože se nyní stavebně připravují a po kolaudaci je ještě potřeba zapsat dětské skupiny na MPSV, což také zabere nějaký čas, není nyní možné dát přesnou informaci o zápisu do nich. Informace budeme aktualizovat a podrobnosti k zápisům do jednotlivých skupiny a podmínkách přijetí budou zveřejněny, jakmile to bude možné, a to na webu MČ, na FB a na webech školek.

Hana Šišková, místostarostka pro vzdělávání, školství a investice ve školství