V letošním roce probíhá již 4. ročník LETNÍ ŠKOLKY PRAHY 7, při  FZŠ PedF UK Umělecká.


Každým rokem stoupá počet zájemců o tyto letní pobyty malých dětí, které nemohou být se svými nejbližšími, protože rodiče nemají nebo si nemohou vzít dovolenou, mnohdy se jedná o děti, kde najednou z objektivních (většinou) zdravotních důvodů selže babička či jiné hlídání.

Cílem a smyslem bylo nejen pomoci, ale udělat program tak, aby děti nelitovaly, že nemohu být někde u moře, ale aby poznaly a samy se svým vrstevníkům potom chlubily, co mohly a zažily ve školním prostředí. Celkem se uskuteční 5 turnusů.

Jako malou ochutnávku zveřejňujeme fotografie ze dne kdy probíhalo hraní formou třídění odpadů v prostorách školy.

Souhlas rodičů se zveřejněním fotografií byl dán již při podání přihlášky do této Letní školky.