Přísedící Obvodních soudů v Praze volí zastupitelstva jednotlivých městských částí. V případě Městského soudu v Praze pak Zastupitelstvo hlavního města Prahy.


V případě zájmu o výkon funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 7 kontaktujte emailem vedoucí odboru PaedDr. Michaelu Strnadovou s prosbou o zaslání dotazníku. Nutnou přílohou je životopis a výpis z rejstříku trestů a přestupků. Jednou z hlavních podmínek je trvalé bydliště nebo místo práce v sedmé městské části. Současně také žadatel nesmí vykonávat funkci, která je podle zákona s funkcí přísedícího neslučitelná (např. člen komory parlamentu).

Další nutné podmínky

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let
  • negativní lustrační osvědčení
  • prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. – Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

Funkční období trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího.


Zákonná úprava

  • Zákon č. 6/2002 Sb. – Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
  • Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Strnadová Michaela, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz