Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je upraven v hl.m. Praze Obecně závaznou vyhláškou č.  č. 17/2021 Sb. o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu v platném znění. Více informací zde.

Správcem tohoto poplatku je Magistrát hl. m. Prahy.