Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Výkop Ostrov Štvanice – Negrelliho viadukt 15.6.2018 – 14.6.2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Výkop Jankovcova v úseku Argentinská – Plynární 22.10.2018-14.7.2019 sdružené parkoviště + nový povrch chodníku
Havárie J. Zajíce 24 22.10. – ? plyn
Výkop Ostrov Štvanice 31.10.2018-13.6.2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
U Trojského zámku 28.11.2018-5.3.2019 rekonstrukce komunikace
Poupětova – vjezd do areálu Obytný soubor Argentinská 1.12.2018-31.3.2019 staveništní vjezd
Nábřeží Kpt. Jaroše – pod Negrelliho viaduktem 1.1.-14.6.2019 náhradní chodník
Bubenské nábřeží – pod Negrelliho viaduktem 1. 1. – 14. 6. 2019  náhradní chodník
Ostrov Štvanice – pod Negrelliho viaduktem – jižní oblouky 1.1.-14.6.2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Ostrov Štvanice  – jižní oblouky Negrelliho viaduktu 1.1.-14.6.2019 bezpečnostní zábor
Prostranství u stanice metra Vltavská 10. 1. – 28. 2. 2019 oprava vestibulu
Bubenské nábřeží proti čp. 1594/6 21. 1. – 31. 3. 2019 havárie kanalizační stoky
Plynární x Argentinská 1. 2. – 30. 4. 2019 stavba nadzemních podlaží
Jana Zajíce v úseku Havanská – Nad Královskou oborou 11. 3. – 2. 5. 2019 rekonstrukce chodníků a kanalizační vpusti
Prostranství u metra Vltavská 1. 3. – 30. 4. 2019 rekonstrukce vestibulu
V háji – Dělnická – Jankovcova 18. 3. – 12. 5. 2019 výměna kabelů VN
Povltavská, U Trojského zámku 4. 3. – 18. 4. 2019 rekonstrukce komunikace
Partyzánská x Na zátorách 18. 3. – 9. 4. 2019 sondy pro zjištění poduličních sítí
U průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření staveništního vjezdu
Heřmanova v úseku Bubenská – Řezáčovo náměstí 22. 3. – 18. 4. 2019 rekonstrukce přechodu pro chodce, chodníku a zastávky MHD
U průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření vjezdu
Bubenské nábřeží proti č. 1594/6 1. 4. – 15. 5. 2019 oprava havárie kanalizační stoky
U Výstaviště x Bubenská, Za elektrárnou 9. 4. – 19. 5. 2019 vodovodní řad a přípojka
Partyzánská, Na zátorách 10. – 19. 4. 2019 sondy
Ostrov Štvanice 22. 4. – 19. 5. 2019 odpoje a přípoje plynovodu
Na Maninách 48 1. 5. – 30. 6. 2019 odvlhčení zdiva
Heřmanova v úseku Bubenská – Řezáčovo náměstí 30. 4. – 27. 5. 2919 rekonstrukce přechodu a zastávky MHD
Plynární x Argentinská 1. 5. – 7. 6. 2019 definitivní povrch chodníku a zeleně
U Průhonu x Argentinská 9. 5. – 4. 6. 2019 přípojky vody a kanalizace


Krátkodobé výkopy naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Mikyšková Petra

referentka
dveře č. 246
tel. +420220144028
gsm. +420604421008
MikyskovaP@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

KOMPETENCE

vlastník dotčené komunikace

Policie ČR

provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha