Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Havárie J. Zajíce 24 22. 10. – ? plyn
U průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření staveništního vjezdu
U průhonu – Obytný soubor Argentinská 18. 3. 2019 – 29. 2. 2020 rozšíření vjezdu
Bubenského nábř.. – pod Negrelliho viaduktem 15. 6. – 31. 12. 2019 náhradní chodník
Ostrov  Štvanice – jižní oblouky Negrelliho viaduktu 1. 1. – 31. 12. 2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Ostrov Štvanice 15. 6. – 31. 12. 2019 bezpečnostní zábor
Na šachtě, U papírny 29. 7. – 30. 11. 2019 oprava mostu „Bubny“ – zařízení staveniště
Na Maninách 17a 21. 10. – 25. 11. 2019 oprava fasády včetně drenáže
U Pergamenky x Jankovcova 29. 10. 2019 – 30. 4. 2020 pažení staveništní jámy
Vrbenského „Bydlení Jankovcova 29. 10. 2019 – 30. 9. 2020 staveništní vjezd
Pod Havránkou úseku Chateau Troja – Povltavská 1. 11. – 31. 11. 2019 nový povrch komunikace
U Průhonu před Obytným souborem Argentinská 25. 11. – 4. 12. 2019 pokládka optického kabelu
U Akademie 2 x Kamenická 11. 11. – 22. 12. 2019 odvlhčení objektu


Krátkodobé výkopy naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Mikyšková Petra

referentka
dveře č. 246
tel. +420220144028
gsm. +420604421008
MikyskovaP@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

KOMPETENCE

vlastník dotčené komunikace

Policie ČR

provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha