Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


Výkop Ostrov Štvanice – Negrelliho viadukt 15.6.2018 – 14.6.2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Výkop Dělnická v úseku Na Maninách x V háji;
Tusarova v úseku Jankovcova x V háji
1.8.-30.11.2018 úprava zastávek Maniny
Výkop Jana Zajíce 20.8.-21.12.2018 výměna povrchů chodníků, sadové úpravy, kanalizační vpusti
Výkop Plynární, Argentinská 1.9.-30.11.2018 stavba nadzemních podlaží
Výkop Jankovcova v úseku Argentinská – Plynární 22.10.2018-14.7.2019 sdružené parkoviště + nový povrch chodníku
Havárie J. Zajíce 24 22.10. – ? plyn
Výkop Dělnická x Osadní 23.10.-14.12.2018 definitivní povrchy chodníku 
Výkop Ostrov Štvanice 31.10.2018-13.6.2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu
U Průhonu, Argentinská 1.11.-31.12.2018 stavební ohrada
Trojská v úseku Pod Hrachovkou – Nádvorní 1.11.-30.11.2018 stavební úpravy chodníku a vozovky
Bubenské nábřeží x Za Viaduktem 1.11.-30.12.2018 havárie kanalizační stoky
Prostranství u stanice metra Vltavská   1.11.-3.12.2018 oprava výměníkové stanice
Nábř. Kpt. Jaroše, Hlávkův most, Štvanice, Těšnov 1.-30.11.2018 výstavba kolektoru Hlávkův most
U Trojského zámku 28.11.2018-5.3.2019 rekonstrukce komunikace
Poupětova – vjezd do areálu Obytný soubor Argentinská 1.12.2018-31.3.2019 staveništní vjezd
Nábřeží Kpt. Jaroše – pod Negrelliho viaduktem 1.1.-14.6.2019 náhradní chodník
Ostrov Štvanice – pod Negrelliho viaduktem – jižní oblouky 1.1.-14.6.2019 rekonstrukce Negrelliho viaduktu


Krátkodobé výkopy naleznete v kalendáři akcí v záložce – Dopravní opatření. 

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Mikyšková Petra

referentka
dveře č. 246
tel. +420220144028
MikyskovaP@Praha7.cz

Co je nutné přiložit k žádosti

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

KOMPETENCE

vlastník dotčené komunikace

Policie ČR

provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha