Jestliže chcete pod povrchem ulice či chodníku uložit poduliční inženýrské sítě (potrubí splaškové či dešťové kanalizace), musíte jako vlastník či správce těchto sítí (případně zplnomocněná osoba) předložit žádost o jejich uložení. Žádost může podat i zhotovitel.


komunikace I. a II. třídy na území MČ P7 1. 1. – 31. 12. celoroční údržba komunikací

Komunikace II., III., IV. třídy na území MČ P7

25. 1. – 31. 12. celoroční opravy

Tusarova v úseku Osadní x V Háji

1. 2. – 30. 6. rekonstrukce kanalizace

Dukelských hrdinů (úsek Heřmanova – Strossmayerovo náměstí)

26. 2. – 30. 4. obnova vodovodního řadu

U Průhonu 10

1.–30. 4. realizace vjezdu

Přístavní 18

8.–19. 4. přípojka plynu

Nad Štolou, Letohradská, Dobrovského, Jirečkova, Milady Horákové

19. 3. – 24. 5. úpravy plynovodu

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • kopii výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce

  • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy podle § 289 a násl. obch. zák. s TSK hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice

  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy). V textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli ten, v jehož zájmu jedná, je pověřen zodpovědnou  osobou, která plnou moc smí napsat

  • při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce – do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů.


FORMULÁŘ

Žádost o výkopy (výkopové povolení)


Kompetence: 
vlastník dotčené komunikace
Policie ČR
provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha