Jestliže potřebujete ve vozovce nebo na chodníku umístit stavební zábor (kontejner, lešení, mobilní plošinu apod.), musíte jako investor akce, zhotovitel nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí podat žádost o povolení záboru.


Zábor U Průhonu 38 15. 11. 2018–14. 11. 2019 stavební ohrada
Nad královskou oborou 49 – 55 01.05.-30.11.2019 mobilní lešení, skládka materiálu, ohrada, kontejner, jeřáb
Pplk. Sochora 31 1.05. – 15.07.2019 nepodchodné lešení        
Strossmayerovo náměstí x Bubenská 1.06. – 14.07.2019 zábor chodníku
Ovenecká 19 13.5. – 15.7.2019 kontejner
Pod Havránkou 1 1.6. – 31.8.2019 nepodchodné lešení
Strossmayerovo náměstí x Bubenská 15. 4.–21. 5. 2019, 1. 6.–14. 7. 2019 zábor chodníku
Na Zátorách 1.5.2019 – 31.3.2020 uzávěra chodníku, přejezdy
Janovského 45 1.07. – 27.10.2019 nepodchodné lešení
U Měšťanského pivovaru 4 1.07. – 9.08.2019 vyparkování, bezpečnostní zábor
Argentinská – U průhonu 6. 5. – 30. 9. 2019 nepodchodné lešení
Přístavní 44    03.06.-02.08.2019 podchodné lešení, kontejner
Dobrovského 36 19.06.-19.09.2019 stavební ohrada            
Strossmayerovo nám. 6 01.06. – 30.09.2019 skládka materiálu         
Heřmanova 21 x Dukelských hrdinů 43 01.07.-30.11.2019         podchodné lešení
Kostelní 5 25.06.-15.08.2019 stavební ohrada na chodníku
Komunardů x Přístavní 16.06.-31.10.2019 stavební ohrada
Milady Horákové 78 01.07.-07.10.2019 nepodchodné lešení, stavební vrátek
U Akademie 2 x Kamenická 01.08.- 30.11.2019 nepodchodné lešení, částečná uzávěra chodníku
Milady Horákové 74 1. 8.–30. 10. 2019 nepodchodné lešení
Korunovační 4                        15. 7.–15. 9. 2019         podchodné lešení, stavební ohrada
Milady Horákové 29 5. 8.–20. 12. 2019 kontejner, stavební výtah
Keramická 4   22. 7.–30. 9. 2019 kontejner, skládka materiálu          
Plynární 29     1. 7.–31. 8. 2019 kontejner  
Milady Horákové 96 x U Sparty 8. 7.–30. 10. 2019 nepodchodné lešení, stavební výtah
Dělnická x V háji 3. 7.–30. 7. 2019 ochranné lešení           
U Smaltovny 13    8. 7.–2. 8. 2019  mobilní bezpečnostní zábor – PO-PÁ
Strossmayerovo nám. 6 10. 7.–3. 8. 2019 mobilní plošina, stavební ohrada                      
Letohradská 36 x U letenského sadu 12 20.08. – 29.10.2019        podchodné lešení, stavební ohrada
Dělnická 63 x V Háji 12      01.08.-31.12.2019 částečná uzávěra chodníku, umístění provizorní trafo stanice
U průhonu 56      22.07.- 15.08.2019 kontejner, shoz na suť  
Přístavní 44            03.08.-31.08.2019     podchodné lešení, kontejner   
Schnirchova 1                        02.09. – 25.10.2019        skládka materiálu, kontejner, TOI TOI
Jana Zajíce 6        12.08.2019 -29.02.2020 stavební výtah                        
Hlávkův most 26.08.-29.09.2019 mobilní zábor chodníku
Kamenická 25 x Milady Horákové 29.08.-28.09.2019 podchodné lešení
U Průhon 56                           16.08. – 30.09.2019        kontejner, shoz na suť – chodník          
Veverkova 18 x Milady Horákové 01.09. – 30.11.2019 skládka materiálu, podchodné a nepodchodné lešení
Veletržní 17                 10.09.-09.10.2019 podchodné lešení
Pod Havránkou 1         01.09. – 31.10.2019 nepodchodné lešení          
Jankovcova 19           05.09.-14.10.2019 nepodchodné lešení            
Keramická 4 01.10.-19.12.2019 kontejner, skládka materiálu
U Vody 5                         23.09.-30.11.2019 nepodchodné lešení
Komunardů x Přístavní 16.09.-31.12.2019 stavební ohrada, uzávěra vozovky
U Studánky 14 16.09.-20.12.2019 stavební ohrada
Přístavní 44 04.09.-20.10.2019 stavební ohrada
Bubenská 1                       13.09. – 30.11.2019 skládka materiálu                                   
Ortenovo nám. proti č. 8 a č.9 15.09.2019 – 23.08.2020 vyparkování, staveništní vjezd
Milady Horákové 29      07.10. – 03.11.2019 nepodchodné lešení          
Veverkova 18 x Milady Horákové 15.10.-20.12.2019 podchodné a nepodchodné lešení
Plynární 29  09.10.-29.12.2019 kontejner – chodník
Dukelských hrdinů 1 14.10.2019 – 31.05.2020 nepodchodné lešení, kontejner
V Závětří 8 a 10          25.09.2019 – 29.02.2020 stavební ohrada                                      
18.09.-30.11.2019 nepodchodné lešení
Okolí metra Vltavská 02. 09. – 31. 10. 2019 (jeden týden v tomto rozmezí) mobilní zábor chodníku
U Studánky 14 11. 5.–28. 6. 2019, 11. 5.–31. 8. 2019 podchodné lešení, stavební ohrada


 

Krátkodobé zábory a stavební akce naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory.

Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání. Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce (do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1000 Kč) v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo Odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

Jak

Co musím k žádosti přiložit

  • 3x situační plánek záboru (okótovaná šíře chodníku, rozměry požadovaného záboru) a v případě záboru zasahujícího do vozovky rovněž návrh dopravního značení)
  • stavební povolení, případně stavební ohlášení, je-li pro prováděnou akci třeba
  • Vyjádření koordinační komise TSK Řásnovka 8, Praha 1, tel.: 257 015 111, kde jsou centrálně evidovány všechny plánované opravy poduličních sítí. Toto vyjádření není nutné u krátkodobého záboru nebo záboru mobilního (např. uzávěra chodníku mobilními zábranami). V případě nařízené koordinace je nutné přiložit koordinační vyjádření dotčených investorů.
  • nájemní smlouvu s vlastníkem  komunikace – Technická  správa komunikací hl. m. Prahy, Bubenečská 15, Praha 6
  • výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (nebo živnostenský list) žadatele, zhotovitele a  investora
  • fyzické osoby doloží žádost výpisem z katastru nemovitostí
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení stavebního záboru  opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele, investora a dodavatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba se smí vzdát opravných prostředků a že plnou moc přijímá (pokud bude plná moc obsahovat větu „Jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí , jinak 15 dnů po převzetí)
  • další doklady dle konkrétní situace a po dohodě s odborem dopravy (např. stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy apod.)

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Stavební zábor – žádost o povolení