Pokud provozujete restauraci a chcete na chodníku umístit předzahrádku, musíte podat žádost o povolení záboru chodníku. Je třeba mít také nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a v případě, že chcete předzahrádku umístit na památkově chráněném území, musíte mít i souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
FialovaZ@Praha7.cz

Při povolení záboru se hradí správní poplatek podle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

V památkově chráněném území vzhled restaurační předzahrádky podléhá konkrétním požadavkům. Přečtěte si je v příručce vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1 (bude vyřízena do 30 dnů)
  • 2x situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1:500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat formulaci „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí, jinak po 15 dnech od převzetí)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Předzahrádka.doc

Plná moc

Adresa Příslušnost Datum
U Uranie 20 Císařská zahrada 21. 5. – 21. 9. 2018
Heřmanova 11 Mohaji Cafe 16. 4. – 31. 12. 2018
U Akademie 11 Cafe Lajka 1. 5. – 30. 9. 2018
Jankovcova 33 V Přístavu 14. 5. – 30. 9. 2018
Nad Královskou oborou 31 Lokál nad Stromovkou 30. 4. – 1. 10. 2018
Kamenická 21 1. Letenská pražírna 1. 5. – 31. 10. 2018
U Průhonu 48/46 Vltavín 16. 4. – 15. 10. 2018
U Průhonu 22 U Holiše 29. 4. – 3. 11. 2018
Kamenická 24 MR. Hot Dog 25. 4. – 30. 9. 2018
Milady Horákové 20 BIO OKO 10. 4. – 31. 3. 2018
Milady Horákové X Letenské náměstí 6 Bageterie Boulevard 19. 3.  – 31. 12. 2018
Na Maninách 12 Pizza Burger Star 09. 5. – 8. 10. 2018
Kamenická 17 Na Kovárně 24. 3. 2018        
Dukelských hrdinů 47 Cafe jedna 15. 3. – 31. 12. 2018
Tusarova 39 La Bottega 01. 4. – 15. 10. 2018
Dukelských hrdinů 20 Pizzeria FLAMENGO 23. 4. – 30. 9. 2018
Komunardů 7 Lovely Day 01. 3.  -31. 10. 2018
Heřmanova 12 Mléčný bar Kumbál 01. 3. – 31. 12. 2018
Ortenovo nám. 28 Cafe bar Pepek 25. 4. – 31. 10. 2018
Stupkova 6 XYZ Coffe 01. 5. – 31. 9. 2018
Tusarova 33 U Zlatého Slunce 16. 5. – 31. 8. 2018
Na Maninách 16  Vinný Club U Dolejšů 23. 4. – 5. 10. 2018
Dukelských hrdinů č.p.2243 X Stross. nám. 1 Pražské stoly a židle 18. 4. – 31. 10. 2018
Dělnická 35 Černý Kohout 28. 4. – 29. 9. 2018
Tusarova 25 Coffee House 25. 4. – 30. 9. 2018
Dukelských hrdinů 58 Valcha 26. 5. 2018
Dukelských hrdinů 43 X Heřmanova Holešovická Sedma 7. 5. – 30. 9. 2018
Kamenická 30 Cafe Amato 28. 4. – 30. 9. 2018
Kostelní 16 Bistro Kostelní 16 23. 4. – 30. 11. 2018
Dukelských hrdinů 44 Pražská Kavárna 16. 5. – 31. 10. 2018
Veverkova 6, 8 Bistro 8 01. 5. – 31. 10. 2018
Ovenecká 15 Klášterní Pivnice Prašivka 01. 5. – 30. 9. 2018
Františka Křížka 20 U Pivoje 30. 4. – 30. 9. 2018
Komunardů 32 Phill´s Corner 02. 5. – 30. 9. 2018
Přístavní 27 Twenty 7 02. 5. – 30. 9. 2018
Milady Horákové 48 Sólista Expresso Bar 30. 4. – 30. 9. 2018
Jankovcova 17 Baterka 1. 5. – 30. 9. 2018
Strossmayerovo nám. 2 Domažlická jizba 7. 5. – 30. 9. 2018
Komunardů 30 Motoburger 9. 5. – 30. 9. 2018
Milady Horákové 52 Waf-waf 14. 5. – 31. 10. 2018
U Uranie 22 Alta hotel 9. 5. – 31. 9. 2018
Komunardů 51 Avion StreetCafe 4. 5. – 30. 9. 2018
Přístavní 51 Cafe Element 7. 5. – 28. 9. 2018
Františka Křížka 28 Na Mělníku 15. 5. – 15. 9. 2018
Kamenická 31 Na Sekyrce 28. 5. – 31. 12. 2018
Osadní 25   Kafata 9. 5. – 30. 9. 2018  PO-SO
Milady Horákové 38 U Slepé kočičky 14. 5. – 30. 9. 2018
Janovského 14 Ouky-Douky 14. 5. – 12. 10. 2018
Dukelských hrdinů 32 Ali baba Döner kebab 14. 5. – 30. 9. 2018
Dělnická 19 Asia food 9. 5. – 30. 9. 2018
Na Maninách 18 Port Stanley 14. 5. – 30. 9. 2018
Heřmanova 6 Kavárna Liberál 10. 5. – 30. 9. 2018
Milady Horákové 38 Dos Mundos Cafe 16. 5. – 30. 9. 2018
U Uranie 19 V Domově 1. 6. – 31. 8. 2018
Letohradská 50 Hells Bells beer pub 16. 5. – 16. 9. 2018
U Průhonu 9 Ca PHE 1. 6. – 30. 9. 2018
Pod Havránkou 10b Bohemicus 16. 5. – 30. 10. 2018
Kamenická 11  FREERIDE CAFE BAR 16. 5. – 14. 9. 2018
Veverkova 13 Pizzerie Capua 15. 6. – 15. 6. 2018
Gerstnerova 9 Kavárna Park 6. 6. – 30. 9. 2018
Ovenecká 2 Cafe Letka 1. 6. – 30. 11. 2018
Komunardů 32 Neighbourhood 30. 5. – 27. 9. 2018
Fr. Křížka 19 Hotel Belveder 11. 6. – 31. 10. 2018
Tusarova 26 Trattoria La Casa 8. 6. – 12. 10. 2018
Milady Horákové 19 Belcredi Bistro 1. 7. – 30. 9. 2018
U Průhonu 25 V Háji 20. 6. – 30. 9. 2018
Pplk. Sochora 20 U Sv. Antoníčka 20.6. – 30. 9. 2018
Heřmanova 11 Klubovna „Heřmanka“ 25. 6. -14. 9. 2018
Fraského 5 U Divadla 2. 7. – 30. 9. 2018
Strossmayerovo nám. 11 stánek ovoce zelenina 1. 8.- 29. 8. 2018
Komunardů u parku Tusarova La Casa Tratoria 15.8. – 28.10. 2018