Pokud provozujete restauraci a chcete na chodníku umístit předzahrádku, musíte podat žádost o povolení záboru chodníku. Je třeba mít také nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a v případě, že chcete předzahrádku umístit na památkově chráněném území, musíte mít i souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

 


Komunardů 7 1. 1. – 31. 12. předzahrádka Lovely Day
Komunardů 7 1. 1. – 31. 12. okrasná zeleň Lovely Day
Strossmayerovo náměstí 11 1. 1. – 31. 12. předzahrádka Antonínovo pekařství
Heřmanova 12 1. 1. – 31. 12. předzahrádka Kumbal mléčný bar
Milady Horákové 64 1. 1. – 31. 12. předzahrádka Bageterie Boulevard
Milady Horákové 10 1. 1. – 31. 12. dřevěný sud
Milady Horákové 47 1. 1. – 31. 12. předzahrádka Koštovna U Počtů
Milady Horákové 77 6. 2. – 31. 12. výstava květin
Tusarova 25 13. 3. – 30. 11. předzahrádka Barry Higgel’s
Povltavská 11/1, Trž. M. 2 18. 3. – 15. 10. prodejní stánek – cukrovinky, občerstvení, upomínkové předměty
Povltavská 11/1, Trž. M. 1

19. 3. – 11. 6.

2. 9. – 29. 10.

prodejní stánek – cukrovinky, občerstvení, upomínkové předměty
Milady Horákové 6 6. 3. – 30. 11. prodej ovoce a zeleniny
Milady Horákové 38 4. 1. – 31. 12. plastika dřevěné sochy
Milady Horákové 38 11. 4. – 15. 9. předzahrádka Creperie U Slepé kočičky
Dukelských hrdinů 32 1. 4. – 15. 11. předzahrádka Alibaba Doner Kebab
U Akademie 11 1. 4. – 31. 10. předzahrádka Pivovar a Cafe Lajka
Komunardů 19 1. 4. – 31. 10. předzahrádka Costa Coffee
Kostelní 16 3. 4. – 27. 10. předzahrádka bistro Kostelní 16
Jirečkova 15 8. 4. – 31. 10. předzahrádka Hangár
Ovenecká 15 9. 4. – 22. 10. předzahrádka Klášterní pivnice
U Průhonu 54 9. 4. – 22. 10. předzahrádka Hamburg
Dělnická 30 9. 4. – 22. 10. předzahrádka Pět peněz
Dělnická 23 15. 4. – 15. 10. předzahrádka Thanh Tam
Heřmanova 6 15. 4. – 15. 10. předzahrádka kavárna Liberal
Strossmayerovo náměstí 2 17. 4. – 30. 9. předzahrádka Domažlická jizba
Kamenická 30 17. 4. – 30. 9. předzahrádka Caffé Amato
Jankovcova 33 17. 4. – 31. 12. předzahrádka restaurace V Přístavu
Dělnická 17 (Osadní 23) 1. 5. – 31. 10. předzahrádka Zau & Bun
Komunardů 36 1. 5. – 30. 9. předzahrádka Phoenix
Fr. Křížka 15 2. 5. – 30. 9. předzahrádka Bio oko
Pplk. Sochora 20 15. 5. – 1. 10. předzahrádka U Svatého Antoníčka
U Průhonu 25 15. 5. – 1. 10. předzahrádka restaurace V Háji

 

Při povolení záboru se hradí správní poplatek podle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

V památkově chráněném území vzhled restaurační předzahrádky podléhá konkrétním požadavkům hlavního města. Přečtěte si je v Manuálu pro kultivovanou Prahu.

Co je nutné přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice (bude vyřízena do 30 dnů)
  • 2× situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1 : 500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat formulaci „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí, jinak po 15 dnech od převzetí.)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Předzahrádka

Plná moc

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz