Pokud provozujete restauraci a chcete na chodníku umístit předzahrádku, musíte podat žádost o povolení záboru chodníku. Je třeba mít také nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a v případě, že chcete předzahrádku umístit na památkově chráněném území, musíte mít i souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
FialovaZ@Praha7.cz

Při povolení záboru se hradí správní poplatek podle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

V památkově chráněném území vzhled restaurační předzahrádky podléhá konkrétním požadavkům. Přečtěte si je v příručce vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1 (bude vyřízena do 30 dnů)
  • 2x situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1:500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat formulaci „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí, jinak po 15 dnech od převzetí)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Předzahrádka.doc

Plná moc

Adresa Příslušnost Datum
U Uranie 20 Císařská zahrada 21. 5. – 21. 9. 2018
Heřmanova 11 Mohaji Cafe 16. 4. – 31. 12. 2018
U Akademie 11 Cafe Lajka 1. 5. – 30. 9. 2018
Jankovcova 33 V Přístavu 14. 5. – 30. 9. 2018
Nad Královskou oborou 31 Lokál nad Stromovkou 30. 4. – 1. 10. 2018
Kamenická 21 1. Letenská pražírna 1. 5. – 31. 10. 2018
U Průhonu 48/46 Vltavín 16. 4. – 15. 10. 2018
U Průhonu 22 U Holiše 29. 4. – 3. 11. 2018
Kamenická 24 MR. Hot Dog 25. 4. – 30. 9. 2018
Milady Horákové 20 BIO OKO 10. 4. – 31. 3. 2018
Milady Horákové X Letenské náměstí 6 Bageterie Boulevard 19. 3.  – 31. 12. 2018
Na Maninách 12 Pizza Burger Star 09. 5. – 8. 10. 2018
Kamenická 17 Na Kovárně 24. 3. 2018        
Dukelských hrdinů 47 Cafe jedna 15. 3. – 31. 12. 2018
Tusarova 39 La Bottega 01. 4. – 15. 10. 2018
Dukelských hrdinů 20 Pizzeria FLAMENGO 23. 4. – 30. 9. 2018
Komunardů 7 Lovely Day 01. 3.  -31. 10. 2018
Heřmanova 12 Mléčný bar Kumbál 01. 3. – 31. 12. 2018
Ortenovo nám. 28 Cafe bar Pepek 25. 4. – 31. 10. 2018
Stupkova 6 XYZ Coffe 01. 5. – 31. 9. 2018
Tusarova 33 U Zlatého Slunce 16. 5. – 31. 8. 2018
Na Maninách 16  Vinný Club U Dolejšů 23. 4. – 5. 10. 2018
Dukelských hrdinů č.p.2243 X Stross. nám. 1 Pražské stoly a židle 18. 4. – 31. 10. 2018
Dělnická 35 Černý Kohout 28. 4. – 29. 9. 2018
Tusarova 25 Coffee House 25. 4. – 30. 9. 2018
Dukelských hrdinů 58 Valcha 26. 5. 2018
Dukelských hrdinů 43 X Heřmanova Holešovická Sedma 7. 5. – 30. 9. 2018
Kamenická 30 Cafe Amato 28. 4. – 30. 9. 2018