Pokud provozujete restauraci a chcete na chodníku umístit předzahrádku, musíte podat žádost o povolení záboru chodníku. Je třeba mít také nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a v případě, že chcete předzahrádku umístit na památkově chráněném území, musíte mít i souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.
Krátkodobé zábory naleznete v kalendáři akcí v záložce – Zábory. 


Při povolení záboru se hradí správní poplatek podle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

V památkově chráněném území vzhled restaurační předzahrádky podléhá konkrétním požadavkům. Přečtěte si je v příručce vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1 (bude vyřízena do 30 dnů)
  • 2x situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1:500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat formulaci „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí, jinak po 15 dnech od převzetí)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Předzahrádka.doc

Plná moc

Adresa Příslušnost Datum
Strossmayerovo nám. 11   předzahrádka Antonínovo pekařství 10.1.-31.12.2019
Strossmayerovo nám. 11 prodejní stánek ovoce-zelenina 1.5.-31.7.2019
V Háji                        lavičky před provozovnou „Naše toustárna“ 11.2.-20.12.2019
Jankovcova 33                 předzahrádka restaurace  „U Přístavu“ 6. 5.-29. 9. 2019
Tusarova 25   předzahrádka „Coffeehouse“ 22.03.-30.09.2019
Poupětova 12 předzahrádka „Hostinec Poupětka“ 01.04.-31.10.2019
Veverkova 2 předzahrádka „ Kovadlina U Lázní“ 01.04.-30.09.2019
Milady Horákové 19 předzahrádka „ Belcredi Bistro“ 15.04.-29.09.2019
Kostelní 16 předzahrádka „Bistro Kostelní“ 18.03.-30.11.2019
Komunardů 47b výstavka květin 01.04.-31.12.2019
Komunardů 13 předzahrádka „ Bento“ 15.03.-15.10.2019
U Průhonu 54 předzahrádka „Hamburg“ 30.03.-13.10.2019
Dělnická 30 předzahrádka „Pět peněz“ 30.03.-13.10.2019
Kamenická 24 předzahrádka „Mr. HotDog“ 15.03.-06.10.2019
Veverkova 6-8 předzahrádka „Bistro8“ 20.03.-31.10.2019
Na Maninách 16 předzahrádka „U Dolejšků“ 27.03.-05.10.2019
Františka Křížka 9 předzahrádka „ Hotel Belveder“ 18.04.-31.10.2019
Milady Horákové lavička „ Sólista Bar“ 01.04.-30.09.2019
Dukelských hrdinů 32 předzahrádka „Alibaba“ 15.04.-30.09.2019
Dukelských hrdinů 16 předzahrádka „Bageterie“ 01.04.-31.12.2019
Ortenovo náměstí 28 předzahrádka „ Bar Pepek“ 01.05.-31.10.2019
Milady Horákové 52 předzahrádka „Waf-Waf“ 01.04.-31.10.2019
Kamenická 21 předzahrádka „Bethesda“ 1.04. – 30.10.2019
U Uranie 20 předzahrádka „Císařská zahrada“ 20.05. – 20.09.2019
Milady Horákové 38 předzahrádka „ Slepá kočička“ 1.04. – 25.09.2019
Veverkova 13 předzahrádka „Pizzeria Napoletana“ 29.04. – 30.09.2019
Ovenecká 15 předzahrádka „ Klášterní pivnice“ 01.05. – 30.09.2019
Komunardů 32 předzahrádka „Phill´s Corner“ 15.04. – 30.09.2019
Přístavní 27 předzahrádka „Twenty 7“ 15.04. – 30.09.2019
Pplk. Sochora 20 předzahrádka „U Sv. Antoníčka“ 13.05. – 30.09.2019
U Průhonu  25 předzahrádka „V Háji“ 13.05. – 30.09.2019
Strossmayerovo náměstí 2 předzahrádka „Domažlická jizba“ 15.04. – 30.09.2019
Dukelských hrdinů 18 x Pplk. Sochora předzahrádka „Loving Hut“ 1.05. – 31.10.2019
Tusarova 39 předzahrádka „La Bottega“ 19.04. – 31.10.2019
Dukelských hrdinů 47 předzahrádka „Café jedna“ 1.05. – 30.09.2019
Františka Křížka 20 předzahrádka „U Pivoje“ 15.04. – 30.09.2019
Komunardů 30 předzahrádka „ Motoburger“ 15.04. – 30.09.2019
U Akademie 11 předzahrádka „Cafe Lajka“ 15.04. – 30.09.2019
Heřmanova 6 předzahrádka „Kavárna Liberál“ 15.04. – 30.09.2019
Milady Horákové 22 předzahrádka „Salt´n Pepa Kitchen“ 15.04. – 31.10.2019
U Průhonu 46 předzahrádka „Vltavín“ 15.04. – 14.10.2019
Františka Křížka 28 předzahrádka „ Na Mělníku“ 1.05. – 15.09.2019
Komunardů 51 předzahrádka „Avion Street Cafe“ 15.04. – 30.09.2019
Nad Královskou oborou 31 předzahrádka „Lokál Nad Stromovkou“ 22.04. – 1.10.2019
Dukelských hrdinů 20 předzahrádka „ Pizzeria Flamengo“ 22.04. – 30.09.2019
Dělnická 35 předzahrádka „Černý kohout“ 29.04. – 4.10.2019
Dukelských hrdinů 43 x Heřmanova 21 předzahrádka „Holešovická sedma“ 1.05. – 31.07.2019
Gerstnerova (Kamenická 56) lavička „ Kavárna Luft“ 22.05. – 30.09.2019
Tusarova 26 předzahrádka „La Casa Tratoria“ 22.04. – 15.10.2019
Osadní 25 předzahrádka „Kavárna Kafata“ 17.04. – 31.10.2019
Komunardů 32 předzahrádka „Phill´s Corner 15.04. – 30.09.2019
Přístavní 27 předzahrádka „Twenty 7“ 15.04. – 30.09.2019
Pplk. Sochora 20 předzahrádka „U Sv. Antoníčka“ 13.05. – 30.09.2019
U Průhonu  25 předzahrádka „V Háji“ 13.05. – 30.09.2019
Strossmayerovo náměstí 2 předzahrádka „Domažlická jizba“ 15.04. – 30.09.2019
Františka Křížka 20 předzahrádka „U Pivoje“ 15.04. – 30.09.2019
Komunardů 30 předzahrádka „ Motoburger“ 15.04. – 30.09.2019
Stupkova 6 předzahrádka „Cafe Inmago“ 1.05. – 30.09.2019
Přístavní 51 předzahrádka „Cafe Element“ 29.04. – 27.09.2019
Milady Horáková 56 předzahrádka „Erhartova cukrárna“ 26.04. – 06.10.2019
Dukelských hrdinů 58 předzahrádka „Valcha“ 03.05. – 15.09.2019
U Uranie 19 předzahrádka „v Domově“ 01.05. – 13.08.2019
U Průhonu 9 předzahrádka „Ca Phe“ 24.04. – 31.10.2019
Na Maninách 18 předzahrádka „Port Stanley“ 01.05. – 30.09.2019
Letohradská 44 předzahrádka „Cafe Letka“ 23.04. – 30.09.2019
Šimáčkova 17 předzahrádka „Bar Letec“ 23.04. – 30.09.2019
Veletržní 73 předzahrádka „Nálet“ 01.05. – 30.09.2019
U Průhonu 22 předzahrádka „U Holiše“ 01.05. – 30.09.2019
Dělnická 19 předzahrádka „Fast Food“ 06.05. – 30.09.2019
Tusarova 33 předzahrádka „U zlatého slunce“ 16.05. – 31.08.2019
Františka Křížka 15 předzahrádka „Bio Oko“ 15.05. – 30.09.2019
Dukelských hrdinů 44 předzahrádka „Pražská kavárna“ 06.05. – 31.10.2019
Dukelských hrdinů x Strossmayerovo nám. Pražské židle a stoly 17.04. – 31.12.2019
Janovského 14 Předzahrádka „Ouky Douky Coffee“ 15.05.2019 – 11.10.2019
U Studánky 18 předzahrádka „Zálusk“ 21.05.2019 – 15.10.2019
Heřmanova 11 předzahrádka „Knajpa 35“ 22.05.2019 – 31.12.2019
Letohradská 50 předzahrádka „Hells Bells Beer Pub“ 22.05.2019 – 30.09.2019
Milady Horákové 38 předzahrádka „Dos Mundos Café“ 20.05.2019 – 30.09.2019
Komunardů 32 předzahrádka „Biblioteca Del Vino“ 05.06.2019 – 30.09.2019
Veletržní  55 předzahrádka „Na Paliárce“ 16.05.2019 – 30.09.2019
Malá Plynární 3 předzahrádka „U Rybáře“ 12.06.2019 – 30.11.2019
Jankovcova 17 předzahrádka „Baterka“ 05.06.2019 – 30.09.2019
Heřmanova 59   předzahrádka „Vysmátý žabák“         10.06.2019 – 30.09.2019
Veletržní 5        předzahrádka „Stejkárna“ 17.06.2019 – 30.09.2019
Dukelských hrdinů 43 x Heřmanova 21 předzahrádka „ Holešovická sedma“ 01.07. – 30.07.2019
Ovenecká 6 předzahrádka „ Side Shisha Club“ 10.07. – 31.10.2019
Milady Horákové 37 předzahrádka „Mekan Radava“ 10.07. – 31.10.2019
Komunardů 31   předzahrádka „Cafe Buterfly“        01.08. – 31.10.2019
Milady Horákové 61 předzahrádka „Merhautovo pekařství“ 25.06. – 30.09.2019
Jirečkova 15 lavička „Hangár“ 24.06. – 23.12.2019
Farského 5   předzahrádka „U divadla“ 1. 7. – 30.09.2019
Dukelských hrdinů 43 x Heřmanova 21 předzahrádka „ Holešovická sedma“ 31.07. – 30.09.2019
Komunardů 32 předzahrádka „Phils Coroner“ 09.10.-23.12.2019    PO-PÁ +NE bez svátků
Přístavní 27 předzahrádka „Twenty 7“ 09.10.-23.12.2019   PO-SO bez svátků
Komunardů 7 předzahrádka „Lovely Day“ 2.04. – 30.04.2019, 1.05. – 30.11.2019
Kamenická 30 předzahrádka „Gelaterie Amato“

13.04. – 17.05.2019, 18.05. – 1.09.2019, 2.09. – 29.09.2019

Kamenická 31 předzahrádka „Na Sekyrce“

30.04. – 30.09.2019, 01.10. – 31.12.2019

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz