Pokud provozujete restauraci a chcete na chodníku umístit předzahrádku, musíte podat žádost o povolení záboru chodníku. Je třeba mít také nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a v případě, že chcete předzahrádku umístit na památkově chráněném území, musíte mít i souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

 


Dukelských hrdinů 16 1. 4. – 31. 12. předzahrádka Bageterie Boulevard
Dobrovského 1 1. 4. – 31. 12. výstavka zboží
Komunardů 47b 21. 3. – 31. 12. výstavka zboží
Dukelských hrdinů 46 1. 4. – 31. 12. předzahrádka Le Duetori
Dělnická 30 2. 4. – 16. 10. předzahrádka Pět peněz
U Průhonu 54 2. 4. – 16. 10. předzahrádka Hamburg
Dukelských hrdinů 32 1. 4. – 15. 11. předzahrádka Alibaba döner kebab
Heřmanova 12 1.  4. – 31. 12. předzahrádka Kumbal
Strossmayerovo náměstí 11 1. 4. – 31. 12. předzahrádka Antonínovo pekařství
Dělnická 1 4. 4. – 28. 10. předzahrádka Bistro Brunch in the box
Na Maninách 16 1.  4. – 5. 10. předzahrádka Vinný klub u Dolejšů
Strossmayerovo náměstí 2 11. 4. – 30. 9. předzahrádka Domažlická jizba
Milady Horákové 64 1. 4. – 31. 12. předzahrádka Bageterie Boulevard
Dělnická 40 1. 4. – 30. 10. předzahrádka Big Smokers
Milady Horákové 47 1. 4. – 31. 12. předzahrádka Koštovna U Počtů
Dukelských hrdinů x Heřmanova 21 15. 4. – 30. 9. předzahrádka Holešovická sedma
Milady Horákové 38 8. 4. – 16. 9. předzahrádka Creperie U slepé kočičky
Kamenická 24 7. 4. – 30. 10. předzahrádka Mr. Hot Dog
Františka Křížka 20 15. 4. – 31. 10. předzahrádka Pivnice U Pivoje
Letohradská 50 8. 4. – 30. 9. předzahrádka Chutnej
Schnirchova 26 1. 4. – 30. 12. předzahrádka Panki’s cafe
Dukelských hrdinů 44 15. 4. – 31. 10. předzahrádka Pražská kavárna
Dukelských hrdinů 35 15. 4. – 31. 10. předzahrádka Cafe Francin
Dukelských hrdinů 18 15. 4. – 15. 10. předzahrádka Loving Bistro Letná
Jankovcova 33 18. 4. – 16. 10. předzahrádka Restaurace V Přístavu
Milady Horákové 52 15. 4. – 31. 10. předzahrádka Waf Waf
Ortenovo náměstí 22 9. 2. – 31. 12. lavička květináče
Milady Horákové 1. 3. – 25. 11.  prodej ovoce a zeleniny
Povltavská 11/1, Troja 19. 3. – 16. 10. prodej cukrovinek a hraček
Veletržní 24 20. 12. – 23. 12.  OC Stromovka
Ovenecká 24, Kamenická 24 20. 12. – 23. 12.  prodej ryb

 

Při povolení záboru se hradí správní poplatek podle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

V památkově chráněném území vzhled restaurační předzahrádky podléhá konkrétním požadavkům hlavního města. Přečtěte si je v Manuálu pro kultivovanou Prahu.

Co je nutné přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice (bude vyřízena do 30 dnů)
  • 2× situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1 : 500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat formulaci „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí, jinak po 15 dnech od převzetí.)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Předzahrádka

Plná moc

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz