Pokud provozujete restauraci a chcete na chodníku umístit předzahrádku, musíte podat žádost o povolení záboru chodníku. Je třeba mít také nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a v případě, že chcete předzahrádku umístit na památkově chráněném území, musíte mít i souhlasné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.


Adresa Příslušnost Datum
Strossmayerovo nám. 11   předzahrádka Antonínovo pekařství 10.1.-31.12.2019
V Háji                        lavičky před provozovnou „Naše toustárna“ 11.2.-20.12.2019
Komunardů 47b výstavka květin 01.04.-31.12.2019
Dukelských hrdinů 16 předzahrádka „Bageterie“ 01.04.-31.12.2019
Dukelských hrdinů x Strossmayerovo nám. Pražské židle a stoly 17.04.-31.12.2019
Heřmanova 11 předzahrádka „Knajpa 35“ 22.05.2019 – 31.12.2019
Jirečkova 15 lavička „Hangár“ 24.06. – 23.12.2019
Farského 5   předzahrádka „U divadla“ 1. 7. – 30.09.2019
Dukelských hrdinů 43 x Heřmanova 21 předzahrádka „ Holešovická sedma“ 31.07.–30.09.2019
Ortenovo náměstí prodej ryb 21. 12. – 23. 12. 2019
Komunardů 7 předzahrádka „Lovely day“ 01.01.-31.12.2020
Komunardů 32 prodej ryb 20. 12.–23. 12. 2019
Bubenské nábřeží 306 prodej ryb 20. 12.–23. 12. 2019
Komunardů 32 předzahrádka „Phils Coroner“ 09.10.-23.12.2019    PO-PÁ +NE bez svátků
Přístavní 27 předzahrádka „Twenty 7“ 09.10.-23.12.2019   PO-SO bez svátků
Kamenická 31 předzahrádka „Na Sekyrce“

30.04. – 30.09.2019, 01.10. – 31.12.2019

 

Při povolení záboru se hradí správní poplatek podle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo na odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.

V památkově chráněném území vzhled restaurační předzahrádky podléhá konkrétním požadavkům. Přečtěte si je v příručce vydané Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Jak

Co je nutné přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1 (bude vyřízena do 30 dnů)
  • 2x situační plánek úpravy dopravního režimu (nejlépe v měřítku 1:500, okótovanou šíři chodníku s navrženými rozměry umístění předzahrádky)
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíce
  • v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat formulaci „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí rozhodnutí, jinak po 15 dnech od převzetí)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Předzahrádka.doc

Plná moc

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře č. 246
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz