Ukončení trvalého pobytu na území České republiky je nutné oznámit na obecním úřadě v místě trvalého pobytu nebo v zahraničí na příslušném zastupitelském úřadě.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU

  • při oznámení na území České republiky 100 Kč
  • při oznámení na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí 300 Kč

Na úřadě předložíte vlastní písemné sdělení (neexistuje standardizovaný tiskopis). Sdělení podepíšete přímo před zaměstnancem úřadu a zároveň prokážete svou totožnost občanským průkazem (případně jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, např. cestovní pas či řidičský průkaz).

Písemné sdělení můžete rovněž zaslat úřadu poštou s ověřeným podpisem.

Ukončení trvalého pobytu lze oznámit i formou datové zprávy, pokud ji podepíšete uznávaným elektronickým podpisem nebo dodáte prostřednictvím datové schránky.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu a držitel je tedy povinen ho odevzdat do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Průkaz se odevzdává buď úřadu obce či městské části, který jej vydal (je na průkazu uveden), nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.