Minule jsme si přiblížili třetí den Pražského povstání v Praze 7, především dění v oblasti dolních Holešovic a Trojského mostu. Statečným obráncům mostu se nepodařilo tuto důležitou spojnici ubránit, a Němci tak vnikli do oblasti holešovického předmostí. Boje pokračují.

Trosky stadionu Slavie.

 

V prvních minutách nového dne se Němci pokouší zlikvidovat velkou barikádu v Argentinské ulici a postoupit dál do centra. Jeden z německých tanků je však po zásahu granátem ochromen. O něco později se Němci snaží dostat k elektrárně a také na Ortenovo náměstí. Díky povstalecké palbě se jim to však nedaří. Další, tentokrát již úspěšný pokus proniknout hlouběji do Holešovic podnikají Němci po Argentinské ulici a obsazují barikády v Dělnické ulici a nakrátko i u jatek. Menší oddíl fanatiků z SS dokonce vniká na nádraží Bubny, opevňuje se a buduje okopy pro kulomety.

Po páté hodině ranní dostávají obě povstalecká velitelství v Praze 7 zprávu, že Němci kapitulovali, o hodinu později tuto zprávu vysílá i rozhlas s dovětkem, že absolutní klid zbraní má nastat nejpozději ve 13.30 hodin. Velitelství Bartoš doporučuje, aby v případě, že německé jednotky palbu nezastaví, byly s požadavkem na ukončení bojů kontaktovány. Již před sedmou hodinou ranní se tak vydává skupina vyjednavačů z Holešovic do Kobylis za velitelem zde operující divize Otto Weindingerem ve snaze dojednat příměří.

Sovětské rychlopalné dělo likviduje německé záškodníky ukryté ve věži kostela sv. Antonína 9. května 1945.

 

Němci se nevzdávají
Německé jednotky na Letné však nechtějí klid zbraní respektovat. Je ostřelováno Letenské náměstí, škola v Korunovační ulici i budova ministerstva vnitra. Po obědě útočí tanky na Hlávkův most od těšnovského nádraží, pokračují také letecké ataky na barikády v oblasti Strossmayerova náměstí. Nepřehledná situace panuje i v okolí Trojského mostu. Okolo 8. hodiny vyvěšují Němci na jimi ovládaných barikádách bílé prapory. V 9.15 hodin přijíždí zástupce Němců (plk. Schultze) na velitelství 21. policejního revíru v Holešovicích, ale po krátkém jednání zde kapitulaci jednoznačně odmítá. Odjíždí do Bartolomějské ulice, kde sídlí hlavní velitelství Bartoš. Průjezd je velice komplikovaný, neboť na mnoha místech se stále bojuje.

Okolo 13. hodiny Němci konečně propouštějí zajaté civilisty z tzv. obecních domů v ulici U Vody. O hodinu později žádají návrat svého vyjednavače Schultzeho a hrozí, že jinak okamžitě znovu zahájí palbu. Povstalcům se nedaří navázat spojení s velitelstvím Bartoš, a tak alespoň prodlužují lhůtu příměří do půl čtvrté. Jednání končí okolo 15. hodiny, Schultze ale odmítá uznat kapitulaci, dokud mu ji osobně nepotvrdí generál Toussaint. Oba se více méně náhodně setkávají poblíž právnické fakulty, kde mu velitel jednotek wehrmachtu potvrzuje informaci o kapitulaci. Okolo půl čtvrté přijíždí kolona na velitelství v Holešovicích. Krátce poté ovšem Němci zahajují silný útok ze severního předmostí Trojského mostu, především na oblast kolem elektrárny. Kolona plk. Schultzeho dává signál k ukončení palby.

Shromáždění německých civilistů na Strossmayerově náměstí.

 

Odchod armády
Po příjezdu do Kobylis jsou dojednány podmínky přesunu německých jednotek, včetně trasy ústupu Němců, zajištění průchodu mezi barikádami a zaručení pořádku čs. uniformovanou policií. Němci si vymínili, že nesmí dojít k žádným urážlivým projevům na adresu ustupujících jednotek. Padne-li jediný výstřel na německá vojska, bude obyvatelstvo Holešovic a Letné zlikvidováno. Kolona se dala do pohybu kolem sedmé hodiny večerní a poslední vozy projely vytyčenou cestou krátce po 22. hodině. Jeden z povstalců kpt. Beránek, který sledoval přesun Němců z pozorovatelny v budově AVU, jej popsal následovně: „Pochod německých sil byl uspořádaný, všechno motorizované, několik desítek tanků mezi nimi asi šest Tygrů, absolutní přesila lidského i bojového materiálu, která by nás přímým útokem roznesla.“

I když jsou bojové akce oficiálně ukončeny, dochází v noci na středu 9. května 1945 k ojedinělým incidentům – v domě v Osadní ulici vybuchuje pancéřová pěst, kolem třetí hodiny ranní přijíždí na Libeňský most motorizovaná jednotka SS, velitelství povolává posily, ale k boji nedojde, Němci se jen snaží projet do amerického zajetí.

Ve čtyři hodiny ráno přijíždí ze severu na Trojský most první motocykl řízený sovětským vojákem následovaný záhy předvojem pancéřových oddílů Rudé armády. Půl hodiny nato obsazuje 16. brigáda samohybného dělostřelectva Rudé armády severní část Prahy spolu s oběma holešovickými mosty – Trojským a Libeňským.

Jednání povstalců se sovětskými důstojníky na Strossmayerově náměstí.

 

Poslední krvavý střet
K poslední větší bojové akci v Praze 7 dochází 9. května 1945 okolo osmé hodiny na Letenském náměstí. Od školy v Bubenči míří ulicí Pod Kaštany a podél Letenské pláně kolona německých vozidel, složená ze čtyř tanků, pancéřového děla a několika nákladních automobilů s těžkými kulomety. Osádku těchto vozidel tvoří 80–100 příslušníků SS. Část vozidel zabočuje bez střelby do ulice Nad Štolou. Němci sice mávají bílými prapory, ale zároveň zaujímají bojové pozice. Na výzvy, aby se vzdali, nijak nereagují. Tento zoufalý pokus byl nakonec utopen v krvi. Povstalci zahájili útok ze všech barikád rozmístěných na Letenském náměstí i v okolních ulicích. Po dvacetiminutovém boji zůstávají na místě desítky mrtvých Němců. Krátce po deváté hodině přijíždí první sovětský tank také na Strossmayerovo náměstí, ve tři hodiny odpoledne pak špalírem jásajících Pražanů projíždí generál plukovník tankové armády P. S. Rybalko.

I když boje jsou u konce, je třeba zůstat v pohotovosti. V okolí se totiž stále pohybují příslušníci německých ozbrojených složek, kteří nestačili odejít v hlavní vlně. Ještě 9. května likviduje sovětské rychlopalné dělo záškodníky ve věži kostela sv. Antonína, následující den je proveden zásah v domě na rohu ulic Dukelských hrdinů a Pplk. Sochora, kde je zajištěno pět příslušníků gestapa. Pak se však situace pomalu vrací k normálu, většina povstalců je demobilizována a zbytek bojovníků pracuje na likvidaci nevybuchlé munice ve Stromovce a Letenských sadech.

 Dějinné události znamenaly pro Prahu 7 velké změny, a to především ve složení zdejších obyvatel. Zločinná politika nacistického režimu zapříčinila fyzickou likvidaci téměř všech příslušníků místní početné židovské menšiny. Poválečné události pak přinesly odsun německého obyvatelstva provedený na základě principu kolektivní viny. 

Trosky německých bojových vozidel v ulici Nad Štolou.

Němečtí civilisté odklízejí barikády u křížení ulic Kamenická a Milady Horákové.

 

Slavnostní položení základního kamene mohyly k poctění barikádníků a předání praporu místní skupině barikádníků Holešovice – Trojský most 28. dubna 1946.