archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Upozorňujeme na poruchu vodovodního řadu v ul. Ovenecká. Bez vody je zhruba 595 odběratelů. Náhradní zásobování je zajištěno. Předpoklad odstranění poruchy je ve večerních hodinách.