Upozorňujeme na poruchu vodovodního řadu v ulici Plynární 1617/10. Bez vody: Argentinská, Jablonského, Na Zátorách, Plynární, Rajská, U Papírny, Za Papírnou, Železničářů (333 odběratelů). Náhradní zásobování zajištěno. Předpoklad ukončení opravy v odpoledních hodinách.