archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Víte o tom, že obědové konto už přes 5 let pomáhá dětem z rodin, které se ocitly v tíživé finanční situaci? V prvním pololetí školního roku 2018/2019 jsme díky němu mohli zajistit obědy pro 47 dětí ze tří mateřských a čtyř základních škol na Sedmičce. Rozdělili jsme mezi ně částku 95 662,- Kč. Předpokládáme, že ve druhém pololetí bude potřeba částka ještě o něco vyšší. 

Prostředky však rychle docházejí a Obědové konto čeká na své dárce. Zasláním finančního obnosu v jakékoliv výši dopomůžete znevýhodněným dětem, aby mohly obědvat v jídelně společně se svými kamarády.

Transparentní účet je vedený u České spořitelny, na pobočce Praha 5, Štefánikova 247/17, č. ú. 2003844339/0800.

Děkujeme za vaši solidaritu!