archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V současné době patří sociální pracovníci, pečovatelky a sestry ve všech oblastech mezi jednu z ohrožených a maximálně vytížených skupin. Nadační fond Agora 7 již několik let podporuje Pečovatelské centrum Prahy 7Charitu Holešovice a Armádu spásy. A právě nyní se rozhodl propojit pomoc pro tyto tři organizace a uspořádat přes platformu donio.cz sbírku na podporu pracovníků v přímé péči na nejbližší krizové týdny. Finance budou využity pro nábor nových pracovníků, finanční kompenzaci stávajících a psychologickou podporu v náročných situacích. Děkujeme za podporu v období koronavirových omezení právě těm, od nichž je vyžadováno mimořádné nasazení.Sbírka probíhá pod záštitou starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského.