Nové internetové stránky pro první pomoc v krizi pro seniory a jejich blízké připravila společnost Elpida společně s týmem Linky seniorů 800 200 007. Na přehledném webu www.necosestalo.cz se mohou lidé zorientovat v nabídce pomoci, projít si důležitá Desatera pomoci (např. ohledně komunikace a péče v době pandemie, demence nebo při ohrožení domácím násilím) – a také informace, kam se obrátit pro konkrétní pomoc. Web zprostředkovává také chatové odborné poradenství pro seniory a pečující.