Většina obyvatel evakuovaných domů ve Strojnické ulici se mohla po zhodnocení statiky naštěstí vrátit do svých bytů. Neobyvatelné zůstávají tři nejvíce zasažené bytové jednotky. Ve spolupráci s hlavním městem jsme pro jejich obyvatele zajistili možnost ubytování v náhradních bytech. Kromě toho jsme záhy po dohašení distribuovali akutní pomoc: kanystry pitné vody, potravinovou pomoc, ošacení a kontakty, na které se mohou obyvatelé obrátit pro radu a podporu. Jsme ve spojení s SVJ v obou domech a jsme připraveni pomáhat i dále, pokud to v dalších dnech bude zapotřebí.

Chtěli bychom tímto poděkovat vám všem, kteří nezištně nabízíte pomoc – je vás velká spousta a moc si toho ceníme. I z těchto důvodů jsme založili transparentní účet SOLIDARITA OD SOUSEDŮ SOS P7 pro lidi v těžkých životních situacích. Během několika dní se na něm sešlo už téměř 60 tisíc korun – budeme vděční za jakýkoliv příspěvek, který pomůže lidem v opravdové nouzi:

csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000123-2000870339/Mestska-cast-Praha-7

Velké díky patří samozřejmě všem příslušníkům záchranných složek, kteří na místě zasahovali!