Pomíjivost na nádraží Bubny je název kulturního programu Památníku ticha, které nabídne obnovenou výstavu soch, tradiční Bubnování pro Bubny a několik minivýstav. 

Pro veřejnost budou výstavní prostory nádraží Bubny otevřeny po celý říjen vždy po předběžné domluvě na mailové adrese: rezervace@bubny.org

29. září 2020 od 17 hodin
vernisáž několika výstav, které zabydlí nádraží Bubny

Nové obrazy Památníku ticha
Sbírky Památníku ticha byly v poslední době obohaceny o několik pozoruhodných fotografických kolekcí. Jednou z nich jistě bude výstava o nově objevených obrazech z prostředí nazývaného Ghetto. Pootevřeme terezínské album amatérského fotografa, jenž prožil ghetto a tajně jej zachytil na svých snímcích. Dalším nebývalým objevem jsou dva obrazy židovských transportů procházejících Veletržní ulicí. Motivy, které se považovaly za fotograficky nezaznamenané, se objevily v soukromé sbírce, která však nezná jejich původ a příběh.

Stigmatizovaná místa Evropy II
Navázání na expozici již založenou v roce 2016, která má nyní své další kapitoly:
Karel Cudlín – Babi Jar, kolekce obrazů z míst, kde došlo za druhé světové války k likvidaci tří desítek tisíc lidí.
Richard Homola – Latentní obrazy z Terezína, neprofesionální fotograf, který dojížděl se svou dřevěnou kamerou na ploché filmy několik let do Terezína, vyhledával v původních ghettodomech drobné detaily spojené s válečným obdobím podivného města. 

Druhý život Vendulky V.
Výstava Památníku ticha, která se již loňského roku rozeběhla po galeriích a veřejných prostorách. Cyklus unikátních fotografií Jana Lukase spolu s texty z knihy Ondřeje Kundry o dívce z ikonického snímku, za kterou putoval do Ameriky a Kanady.

Pasy pro život
Malá expozice, která přibližuje skupinu Aleksandra Ładosie, velvyslance ve Švýcarsku, která na počátku války vyráběla falešné pasy pro Židy z celé Evropy, včetně Československa.


6. října 2020 se v 18 hodin
– obnovená expozice soch podél kolejiště společně s připomenutím nových obrazů z největšího pražského brownfieldu

Vzhledem k restrikcím se ruší účast veřejnosti na vernisáži

Revernisáž cyklu soch – Vrstvy paměti města 
Sochořadí bylo instalováno v roce 2017 podél kolejiště. Byla to nejvýraznější intervence Památníku ticha do veřejného prostoru rozvojového území města. Objekty realizované jako pomíjivé sochy volně reflektují bubenský válečný příběh. Pohrávají si s entropiemi brownfieldu. Vstupují do dialogu s prostředím, které přirozeně destruuje. Přizpůsobuje své podobě a povaze. Sochy se postupně stávají součástí „smetiště dějin“ – kterému se podobá celé široké okolí.

Koncert sochaře Martina Janíčka a Filipa Jakše bude uveden prostřednictvím streamu, jenž se spustí do prostoru v plánovaný den po 17. hodině. V následujících dnech také PM uvede stejnými kanály představení výstavy o pomíjivých sochách zprostředkovanou kamerou Miroslava Janka. 

Následující sobotu, dne 10. října v 10 hodin Zdeněk Lukeš v procházkové přednášce vedené prostředím Bubnů a Holešovic připomene příběhy židovských a německých architektů, kteří byli kulturními představiteli tradičního česko-židovsko-německého trialogu Prahy. Doporučujeme se však předem zaregistrovat na rezervace@bubny.org.


16. října 2020 – Bubnování pro Bubny

Památních ticha oslovil několik pražských středních škol, aby společně vytvořily hudební dramaturgii veřejného happeningu, který se v letošním roce dost možná uskuteční bez veřejnosti. Organizátoři jsou připraveni letošní symbolické „boření ticha mlčící většiny“ potlačit pomocí bubnování na sociálních sítích.

ČT art v tento výroční den prvního transportu odvysílá po 20. hodině záznam koncertu Bennewitzova kvarteta natočený k této přležitosti v hale bubenského nádraží.

Více na www.bubny.org