archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 a provozovatel podzemních garáží na Letenské pláni Technická správa komunikací se dohodly na rozšíření počtu parkovacích míst, které za zvýhodněných podmínek mohou využívat rezidenti sedmé městské části. 

Garáže na Letné, které vznikly při stavbě tunelového komplexu Blanka, byly otevřeny v roce 2017. Praze 7 se podařilo s hl. m. Prahou vyjednat vyhrazení jednoho podzemního patra pro zvýhodněné parkování občanů Sedmičky.

Původně vyčleněných 315 míst bylo v následujících letech rozšířeno na 390. Po aktuální dohodě MČ Praha 7 s TSK, která převzala správu garáží v loňském roce, se počet parkovacích stání pro rezidenty nyní dále navyšuje o 38 míst.

Cena za 1 parkovací stání je 800 Kč/měsíc. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou i neurčitou. 

Pro vytvoření smlouvy je potřeba zaslat na níže uvedený e-mail vyplněnou žádost o uzavření smlouvy na parkování na veřejných parkovištích.

Kontaktní osoba:
Markéta Matoušová
marketa.matousova@tsk-praha.cz
tel. 257 015 815

www.tsk-praha.cz v sekci Jak si zařídit – Parkování na veřejných parkovištích –
Ke stažení: Žádost o uzavření smlouvy na parkování na veřejných parkovištích