Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém zasedání 16. dubna 2018 počet zastupitelů pro následující volební období. V letech 2018 – 2022 bude mít sedmá městská část 29 zastupitelů, tedy stejný počet jako v současnosti.

Podle § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí stanoví počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období.