Architektonické studio RKAW dokončilo první návrh Manuálu vize ostrova, který bude představen a konzultován s veřejností ve čtvrtek 23. června 2022 od 19 hodin v hale č. 24 v holešovické tržnici.

Manuál má za úkol vytvořit scénář budoucího využití ostrova Štvanice, který by měl plnit především funkci krátkodobé městské rekreace v nejširším pojetí a využívat jedinečný potenciál ostrova v centru Prahy.
Prezentace a sběr zpětné vazby k návrhu proběhne 23. 6. 2022 od 19 hodin v hale 24 v Prague Startup Market v Pražské tržnici (2. patro, vstup pouze po schodech, objekt není bezbariérový).
Výstupy z této akce budou zpracovány a předány zpracovateli Manuálu.

Všechny informace naleznete na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy