archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy představil schéma plánovaných úprav v parku Královská obora – Stromovka pro rok 2020. Počítá se například s rekonstrukcí cest a parteru před Šlechovkou, vznikem nového piknikového místa, umístěním mlžítka na dětské hřiště Kaštánek či obnovou cest podél Malé říčky. Podrobnosti s termíny budou upřesněny. Plánek realizací je k dispozici na webu portalzp.praha.eu.