Na základě stanovení našeho Odboru dopravy osadila Technická správa komunikací ke vstupům do Letenských sadů dodatkové tabulky, které omezují vjezd jizdních kol širších 1,2 m.