BIIb. Zkratka, po jejímž vyslovení dodnes mrazí. Označuje tzv. terezínský rodinný tábor sekce BIIb koncentračního tábora Osvětim II – Birkenau. Po druhé vlně vyvražďování, která se uskutečnila 10.–12. července 1944, tábor BIIb zanikl. Tragickou událost připomene Památník ticha v úterý 12. července 2022 pietním koncertem v Malé dvoraně Veletržního paláce. Vystoupí Dagmar Pecková, vstup je zdarma.

Vznik terezínského rodinného tábora v Birkenau zapříčinily události léta 1943: terezínské ghetto měl navštívit Mezinárodní výbor Červeného kříže. Jelikož bylo ghetto v té době silně přelidněné a „zkrášlení“ by nemohlo být realizováno v potřebné podobě, někteří vězni museli odjet. Zároveň bylo pro nacisty žádoucí oslabit případný odboj v ghettu. V Birkenau měla pak vzniknout obdoba „zkrášleného“ Terezína pro případ, že by Červený kříž pokračoval na východ. Vězňům se zde na rozdíl od dřívějších transportů dostalo nebývalých „privilegií“: při příjezdu neprocházeli obvyklou selekcí a nedošlo také k rozdělení rodin do různých sekcí tábora – proto „rodinný“ tábor.

Terezínský rodinný tábor BIIb tvořily nejdříve dva transporty z 6. září 1943, které čítaly 5 007 vězňů z terezínského ghetta. Jednalo se o transporty téměř výhradně českých občanů, kterých bylo 4 777, deportováno bylo i 274 dětí do 14 let. Během půl roku 1 140 vězňů zemřelo nebo bylo zavražděno. V noci z 8. na 9. března 1944 nacisté bez selekce zavraždili 3 792 vězňů v plynových komorách. Ty, kteří kladli odpor, již na cestě k nim.

Do tábora BIIb přijížděly další transporty z Terezína, které čítaly stále více občanů jiných národností. Celkem bylo z Terezína do rodinného tábora Birkenau od září 1943 do května 1944 deportováno na 17 500 vězňů, přežilo pouze 1 294. Zhruba 3 500 vězňů prošlo počátkem července 1944 selekcí práceschopných mužů a žen od 16 do 45 let věku, ti byli posláni na práci do jiných koncentračních táborů. Mezi nimi i na 90 chlapců ve věku 14–15 let, kterým se podařilo přesvědčit Mengeleho. V rodinném táboře zůstalo šest až sedm tisíc vězňů. Zůstalo i na 600 žen, které prošly selekcí, ale rozhodly se neopustit své děti. Během dvou nocí mezi 10. a 12. červencem 1944 byli vězni zavražděni v plynových komorách. Tímto terezínský rodinný tábor zanikl.


Definitivní likvidaci tábora BIIb si připomeneme slavnostním pietním koncertem Památníku ticha s vystoupením mezzosopranistky Dagmar Peckové. Uskuteční se v Malé dvoraně Veletržního paláce v úterý 12. července 2022 od 19 hodin, vstup zdarma. Zazní Biblické písně Antonína Dvořáka, součástí večera bude také komentovaný sestřih diskusí z cyklu Vysílání stanice Bubny k aktuálně probíhající výstavě Památníku ticha Nový světový pořádek k paralelám válek a válečné propagandy.