archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pečovatelská služba, která je jednou z nejstarších služeb pro obyvatele Sedmičky, je dnes oporou všem, kdo se ocitnou v nesnázích. Ať už kvůli zdravotnímu stavu, stáří, či jiné příčině.


Pečovatelská služba zde funguje od 70. let minulého století, kdy se vypomáhalo v domácnostech seniorů a v rodinách s trojčaty a vícerčaty. Ve starých cenících najdeme například položku zatápění v kamnech či donášku vody ze studny. Služba se samozřejmě s dobou měnila. Velká změna nastala v 90. letech a pak v roce 2007 se zákonem o sociálních službách.

Ročně pomůže pečovatelská služba přibližně pěti stům klientům. Cílem je umožnit jim život doma a poskytnout jim podporu v nenadále krizi. V nabídce služeb najdeme pomoc při zvládání běžných denních úkonů, jako je hygiena, základní úklid či nákup potravin či podporu při zlepšování i udržení pohyblivosti klientů. Pomoc může být pouze krátkodobá, například když se rodina ocitne přechodně v těžké situaci způsobené náhlým onemocněním nebo úrazem jednoho z jejích členů. Může být ale i dlouhodobá, kdy rodina pečuje o člena se zdravotním postižením nebo seniora a potřebuje s péčí pomoci. Velkou oporou je samozřejmě pro osamělé seniory či lidi s tělesným postižením.

Služba je dostupná 365 dní v roce, spadá pod Pečovatelské centrum Praha 7, jehož zřizovatelem je Městská část Praha 7. Sedmička je rozdělena do tří okrsků, které vedou koordinátorky. Ty jsou zároveň sociálními pracovnicemi a rády vás seznámí se širokou nabídkou služeb.

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.pecovatelskecentrum.cz nebo na tel.: 220 874 601 či emailu: info@pcp7.cz.