archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty, které se 13. září 2022 otevřelo v Korunovační 6, poskytuje dětem a dospívajícím ve věku 0–18 let a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví. Unikátní služba multidisciplinárního týmu pomáhá mladým lidem předcházet rozvoji duševního onemocnění, zvyšuje kvalitu života dětí s již diagnostikovaným duševním onemocněním, podporuje zotavení dětí po hospitalizaci na psychiatrii a také usnadňuje rodičům porozumět psychickému stavu dítěte. Centrum duševního zdraví provozuje nezisková organizace Dům tří přání, která se více než 20 let zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích. 

V Centru duševního zdraví:

  • posilují duševní zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím komplexní zdravotně-sociální podpory
  • pomáhají rodičům porozumět psychickému stavu dítěte
  • usilují o rozpoznání duševního onemocnění a o stabilizaci dítěte
  • poskytují individuální a skupinovou socioterapeutickou podporu dítěti a potřebnou podporu rodině
  • vytváří bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků a hledání posilujících zdrojů jak na straně dítěte, tak i na straně rodičů
  • s rodinou pracuje multioborový tým, a to jak v centru, tak i na různých místech přirozeného prostředí klienta (domácnost, škola)

Kontakt: tel. 608 173 556, cdz@dumtriprani.cz

Služba je poskytována bezplatně pro dětské klienty s trvalým bydlištěm v Praze, hrazena bude z veřejného zdravotního pojištění, dotací a grantů. Podpora týmu je časově omezena na dobu 3–6 měsíců. Na Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty v Korunovační ulici v Praze 7 se mohou obracet odborní pracovníci ze sociálních služeb, zdravotnických služeb, ale i školy nebo sami rodiče. Více naleznete zde.

 

 

Výjimečnost multidisciplinárního týmu spočívá nejen v propojení odborníků ze zdravotnické a sociální oblasti, ale také v komplexním zapojení rodiny či školy do případu dítěte. V týmu působí v úzké a provázané spolupráci zdravotnické i sociální profese, jako jsou dětský psychiatr, psycholog, psychiatrické zdravotní sestry, sociální pracovníci, speciální pedagogové a rodinný poradce. Jejich spolupráce v konkrétních případech zajišťuje maximální účinnost intervencí a umožňuje snižovat míru hospitalizací mladých lidí.

„Během pilotního provozu se potvrdilo, že komplexnost služby, která poskytuje nejen sociální podporu, ale i zdravotní péči, je v oblasti duševního zdraví dětí velmi potřebná. Navíc je služba s ohledem na vzrůstající počet klientů cílové skupiny a nedostatek dětských psychiatrů a psychologů velmi vyhledávaná. Nejčastějšími důvody vstupu do služby jsou úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování či sebevražedné tendence. Chtěla bych poděkovat Magistrátu hlavního města Prahy za stabilizaci služby pro Pražany poté, co skončil pilotní provoz, a dále Nadaci ČEZ a společnosti ČSOB a jejich programu ČSOB pomáhá regionům, díky jejichž finanční podpoře jsme mohli prostory Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty dovybavit,“ dodala Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání, která službu multidisciplinárního týmu poskytuje.


Podpora multidisciplinárního týmu ve výši 888 000 korun byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy na zasedání 8. září 2022 a je v souladu se schválenou dlouhodobou strategií rozvoje péče o duševní zdraví. Praha tak navazuje na Ministerstvo zdravotnictví, které však podporu s koncem pilotních projektů uzavřelo: „V Praze chápeme, že multidisciplinarita specializovaných Center duševního zdraví stojí v základu efektivní psychiatrické péče. V pilotním režimu otestovaná služba by velmi chyběla, proto jsme se rozhodli tento unikátní tým pečující o duševní zdraví dětí a mladých lidí dále rozvíjet. Během příštích let by navíc měly vzniknout další takovéto týmy,“ řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.  

Koordinování aktivit v oblasti péče o duševní zdraví má v Praze na starost příspěvková organizace hlavního města Metropolitní zdravotnický servis. „Rozvinutí sítě Center duševního zdraví pro děti v jednotlivých krajích je jednou z priorit Národního akčního plánu péče o duševní zdraví. V Praze se taková služba pilotovala v uplynulých dvou letech a její nezbytnost je vzhledem k velkému nárůstu psychické zátěže u dětí a mladistvých, navíc ještě umocněné důsledky epidemie covid-19, naprosto nezpochybnitelná. Proto v Praze plánujeme vznik i dalších obdobných služeb a věřím, že se podaří zajistit i jejich financování,“ popsal Pavel Novák, regionální konzultant reformy péče o duševní zdraví.