archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na rekonstrukci parteru před Šlechtovou restaurací. Stala se jím společnost PSS Bohemia, s.r.o., s nabídkovou cenou 23 695 591 Kč bez DPH.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrálního prostoru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce, který je jedním z nejvýznamnějších cílových míst v celém parku.  Naváže na opravu restaurace samotné a na rekonstrukci dna bývalého rybníka. Parter bude zcela obnoven včetně květinových záhonů, trávníků, závlah, odvodnění a zpevněných ploch. Součástí rekonstrukce bude instalace veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře.

Věřím, že návštěvníci Stromovky novou podobu Šlechtovy restaurace a jejího blízkého okolí ocení,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Petr Hlubuček.