archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V květnu hostila Vodárenská věž setkání žákovských parlamentů nejen z Prahy 7, ale i z dalších pražských škol. Co vůbec jsou žákovské parlamenty a proč je na sedmičkových školách chceme podporovat a rozvíjet?Učitel Pavel Namyslo ze ZŠ Strossmayerovo náměstí, budova U Uranie, nás nechává nahlédnout do života žákovského parlamentu, jehož činnost na své škole koordinuje. „Náš žákovský parlament je složený z volených zástupců tříd od 5. do 9. ročníku. Možnost zapojit se ale dáváme také dětem, které do žákovského parlamentu zvoleny nebyly, a přesto mají zájem na naše setkání chodit,“ upřesňuje. Školní parlament funguje jako žákovská samospráva. Děti sem mohou přijít s nápady na vylepšení chodu školy nebo si plánují vlastní akce pro sebe i pro spolužáky. „Říkám tomu kroužek demokracie, který dětem přináší zážitky nad rámec výuky. Zároveň se v něm učí různé dovednosti, které se jim budou do života hodit. Učí se nejen věci plánovat a domlouvat se na nich navzájem, spolupracovat, ale také prakticky realizovat a převzít za ně zodpovědnost, což často vůbec není jednoduché.“

Koordinátor plní roli průvodce, motivátora a svým způsobem má také určité kontrolní funkce. Dává dětem zpětnou vazbu o tom, co je ještě třeba při akci promyslet a naplánovat. „Když jsme s parlamenťáky připravovali Halloween pro celou školu, pustil jsem dětem ukázku z filmu Sám doma, kde si hlavní hrdina při přípravě obrany svého domu rozvine mapu a promýšlí taktiku a rozmístění stanovišť. Děti byly překvapené, že vůbec potřebují na akci plán. Měly spoustu nápadů, ale nedomýšlely jejich realizaci. Já jsem jim kladl praktické otázky: Kolik bude stanovišť, co se tam bude dít, kolik lidí a jaké prostředky potřebujete? Bylo na nich, aby vše promyslely, naplánovaly, ale zároveň také zajistily. Narazily na spoustu problémů, ale všechny zdárně vyřešily. Samozřejmě, že jsem jim pomáhal, ale hlavní iniciativa vycházela od nich.“ V dnešní době, kdy děti často nechodí ani samostatně ze školy nebo na nákup, pro ně někdy není jednoduché udělat si třeba nákupní seznam, propočítat finance a vše si zajistit.

A jak funguje věkově smíšená skupina dětí? „Výborně. Žáci se navzájem vhodně doplňují. Mladší děti mívají často výborné nápady a skvělou fantazii, starší děti zase lépe dokážou dotahovat plány.“ Velkým bonusem pro děti ze všech tří parlamentů ZŠ Strossmayerovo náměstí (v každé školní budově funguje jeden) bylo, že díky dotaci, kterou škola získala, mohly vyjet do zahraničí, konkrétně do Beneluxu. Navštívily tak nejen několik evropských měst, například Amsterodam nebo Haag, ale podívaly se také do Evropského parlamentu. „Pro děti to byl opravdový zážitek. Řada z nich by si takovou cestu s rodiči ani nemohla dovolit.“

Žákovské parlamenty se tak stávají místem nejen pro rozvoj kompetencí a demokratické kultury u dětí, ale také místem pro skvělé zážitky. A zároveň ve školách budují komunitu dětí, které chtějí být aktivní. 


Sdílení zkušeností aneb jak to dělají jinde

Na druhém ročníku konference žákovských parlamentů, která se uskutečnila v květnu ve Vodárenské věži, se setkaly děti a učitelé hned z několika škol. Sdílení zkušeností a prezentace činnosti zahájila pořádající škola ZŠ Strossmayerovo náměstí. Samostatné prezentace měly parlamenty z budovy na Strossmayerově náměstí, budovy Letohradská a budovy U Uranie. Mezi další školy, které se přišly podělit o své zkušenosti, patřily Scio škola (Praha 4), ZŠ Korunovační, Tusarova a Umělecká (Praha 7) a ZŠ Veronské náměstí (Praha 10). Při prezentacích se účastníci dozvěděli, jak parlamenty v jednotlivých školách fungují, jak často se scházejí nebo jaké zajímavé projekty mají za sebou. A byl čas i na dotazy. Po úvodním slově ředitele pořádající školy Františka Rady, který vyzdvihl fungování parlamentů a zapojení žáků, se slova ujala místostarostka pro školství Prahy 7 Hana Šišková, která zdůraznila důležitost dětské participace a vyzvala děti k aktivnímu zapojení nejen do chodu školy, ale i městské části, jež velmi stojí o pohled mladých lidí. Poutavou formou promluvila o demokracii také poslankyně Renata Zajíčková a o osobní cestě k politice zastupitel hlavního města Prahy Jaromír Beránek. Po přestávce se žáci rozdělili do čtyř různých workshopů pod vedením lektorů z organizace Agora, z. s., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O závěr konference se postaral koordinátor Zastupitelstva mladých Prahy 7 Viktor René Schilke s pozvánkou k zapojení dětí do městského parlamentu Prahy 7.