archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Tradiční zapálení prvního světla chanukového svícnu se uskuteční v otevřeném prostoru pod širým nebem v neděli 28. listopadu 2021 v 18 hod. před nádraží Bubny, kde Památník ticha ve spolupráci s představiteli pražské židovské obce zahájí vysoký svátek Chanuka. Vzpomínka v rámci akce Světlo pro vítězství bude patřit také těm, kteří tudy před osmdesáti lety odcházeli do neznáma.

První chanukové světlo na pražském nádraží Bubny se rozsvítí historicky již potřetí, a to v neděli 28. 11. v 18 hodin v rámci setkání Památníku ticha. Završí se tak letošní vzpomínkový cyklus k 80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí, který společně připomínají Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze, Památník ticha, Terezínská iniciativa a dalších osm paměťových institucí.

Pro velký zájem se o dva měsíce, do 30. ledna 2022, prodlužuje výstava Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost v Domě U Černé Matky Boží vzdávající hold dílu letos zesnulého klasika české reportážní a dokumentární fotografie. Ten více než 30 let s fotoaparátem navštěvoval místa, kde stály koncentrační tábory a konaly se vzpomínkové akce.

Na nedělním setkání Světlo pro vítězství zapálí první chanukovou svíci vrchní pražský rabín David Peter. O hudební doprovod „melodií, jež doznívaly ve vzpomínkách“ se postará pianista Martin Rufer. Akce Památníku ticha je volně přístupna veřejnosti.

Svátek chanuka letos začíná poslední listopadovou neděli a končit bude v pondělí 6. prosince. „Světlo dávné tradice je vzpomínkou na ty, kteří odcházeli před osmdesáti lety z Prahy do ghetta v Lodži s číslem a hvězdou na kabátech. Tzv. světlo zasvěcení, jež se přisuzuje chanuce, je pro nás také novodobým symbolem. Naděje na přestavbu místa paměti se po několikaleté stagnaci probudila. Nová státní organizace Památník ticha nedávno podepsala se Správou železnic smlouvu o využití nádraží dotýkaného válečnou minulostí na 99 let. Jedná se tak o symbolické světlo vítězství, naděje i paměti,“ říká Pavel Štingl z Památníku ticha. Autorský tým památníku usiluje o zahájení přestavby místa paměti na pražských Bubnech již v příštím roce.

Chanuka je jeden z tzv. vysokých svátků židovské tradice, který se v Praze držel mezi tradičně nábožensky založenými rodinami, stejně jako mezi asimilovanými. Legenda hovoří o zázračném osmidenním udržení rituálního světla ve znovudobytém chrámu za povstání Makabejských. Světlo devítiramenného svícnu se v časové posloupnosti roku blíží křesťanským vánočním tradicím. Pro Památník ticha je chanuka vzpomínkou na ty, kteří odcházeli přes nádraží Bubny do ghett pro svůj židovský původ, a při tom ve svých rodinách často udržovali obě tradice.

Zmíněnému 80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí je také věnovaná výstava Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost organizovaná Památníkem ticha a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, která bude pro zájem návštěvníků prodloužena z původně plánovaného termínu ukončení 28. listopadu do konce ledna 2022. Z důvodu aktuálních protipandemických opatření se do konce roku ruší zbývající doprovodný program a přesouvá se na leden. Konkrétně 11. ledna v 18 hodin se tak bude možné ve výstavních prostorách zúčastnit komentované prohlídky výstavy s kurátorem Lukášem Bártlem, 18. ledna v 18 hodin se zde bude konat beseda autora konceptu, námětu a scénáře výstavy Pavla Štingla s Janem Havlem, grafikem výstavy a studentem Pavla Diase, a následně 25. ledna v 18 hodin zde proběhne beseda s dokumentárním fotografem Richardem Homolou.

Akci Světlo pro vítězství, která se koná v neděli 28. listopadu, organizuje Památník ticha ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Magistrátem hlavního města Prahy, městskou částí Praha 7, Správou železnic, Centrem současného umění DOX, Terezínskou iniciativou, Židovským muzeem v Praze, Židovskou obcí v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu a Federací židovských obcí v České republice. Záštitu nad akcí převzali starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní pro kulturu Prahy Hana Třeštíková.