archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na základě sdělení spol. PREdistribuce, a.s. informujeme, že dne 9. 7. dojde k přerušení dodávky v ul. Dobrovského č. p. 527, 717, 493, 1532, 666, 535 a dne 24. 7. v ul. Šmeralova č. p. 214, 271, 272, 933, 378.

Dodávka elektřiny bude přerušena z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s. v obou termínech od 9:00 do 16:00 hod.