archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 dokončila rozsáhlou rekonstrukci střechy ZŠ Fr. Plamínkové. Kompletní renovací prošla střecha hlavní budovy a proběhly také úpravy střechy přístavby, kde je umístěna jídelna. Sedmá městská část se dále připravuje na rekonstrukce střechy nad jídelnou v ZŠ Strossmayerovo náměstí a střechy ZŠ Letohradská.

„V Praze 7 máme krásné školy, jejich věk však, často i dost výrazně, přesahuje sto let. Je proto potřeba věnovat jim důkladnou péči, aby mohly co nejlépe sloužit dalším generacím dětí. Vedle pravidelného rozšiřování počtu míst ve školách a školkách se věnujeme také rekonstrukcím a opravám, které často nejsou tolik vidět, ale pro fungování školy jsou naprosto nezbytné. Vyměňujeme elektrorozvody, renovujeme kuchyně a jídelny, opravujeme fasády a pustili jsme se také do velmi potřebných a v minulosti často opomíjených rekonstrukcí střech,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Rekonstrukce ve školách se Praha 7 snaží provádět především během letních prázdnin, aby co nejméně zasahovaly do chodu školy, nicméně některé náročnější práce, například rekonstrukce gastroprovozu nebo oprava střechy, vyžadují více času a zasahují i do školního roku. U nich je třeba velké pochopení zaměstnanců školy, dětí i rodičů.

„Aktuálně jsme zakončili kompletní renovaci střechy ZŠ Fr. Plamínkové, která už to skutečně velmi potřebovala. Práce zde probíhaly od léta loňského roku a moc děkuji škole, dětem i rodičům za jejich velkou součinnost a trpělivost. Nyní se chystáme na rekonstrukci střechy nad jídelnou v ZŠ Strossmayerovo náměstí, kde by realizace měla začít letos v létě. Zároveň připravujeme projekt na renovaci střechy ZŠ Letohradská, kterou bychom chtěli uskutečnit příští rok. V následujících letech plánujeme postupné renovace střech a kompletní výměny elektrorozvodů ve všech našich školách. Střechy ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Fr. Plamínkové máme hotové, v roce 2022 jsme dokončili kompletní výměnu elektrorozvodů v ZŠ Strossmayerovo náměstí a v ZŠ Korunovační, v létě budeme pokračovat další etapou v ZŠ Tusarova a začneme první etapu v ZŠ Umělecká,“ řekla radní Prahy 7 pro školství a vzdělávání Hana Šišková.

V ZŠ Fr. Plamínkové proběhla kompletní výměna střešního pláště za nový, včetně doplnění krovu a jeho chemického ošetření. Dále se uskutečnila výměna klempířských, zámečnických a okenních střešních prvků, repase ozdobných částí, vyčištění obelisků, říms a štítů a výměna hromosvodu. Dokončeny byly také úpravy ploché střechy nad jídelnou, včetně výměny měděné atiky a hromosvodu. Současně byla opravena a nově natřena také opadávající dvorní fasáda. 

Realizace probíhala od července 2022 do ledna 2023. Celkové náklady činily 18,2 milionu Kč včetně DPH (z toho 12 mil. Kč pokryla dotace hl. m. Prahy).