Pokud by se kvalita života v městské části měla posuzovat podle toho, jak vypadají chodníky, Praha 7 by neobstála úplně nejlépe. Jakým způsobem se radnice tomuto problému věnuje, jaký je stav věcí a plány do budoucna?                                 

 

Začněme důležitou informací: drtivou většinu chodníků v Praze 7 vlastní Magistrát hlavního města a spravuje je, podobně jako vozovky, Technická správa komunikací (TSK). Výjimkou je například ulice U Letenské vodárny, která je svěřena do správy radnice. Tato ulice nyní prochází zásadní rekonstrukcí, stejně jako vodárenská věž a pozemky kolem ní. Do ulice bude vysazeno dvanáct nových stromů, opraví se povrchy a záhony. „Celkově bude oprava stát kolem 7 milionů korun a jsem upřímně rád, že se nám na tuto akci podařilo získat finance z hlavního města Prahy,“ komentoval projekt místostarosta a radní pro dopravu a životní prostředí Ondřej Mirovský.

Radnice ale investuje do chodníků i v jiných ulicích, a to přesto, že se nejedná o její majetek. „Čisté a pěkné chodníky jsou vizitkou kvality péče města o svůj majetek, opravit všechny chodníky, které jsou v neutěšeném stavu, by si však vyžádalo prostředky ve výši několika ročních rozpočtů Prahy 7,“ zdůrazňuje radní pro rozvoj Lenka Burgerová. Za poslední dva roky opravila radnice chodníky v ulicích Ovenecká, Schnirchova, Šimáčkova či před Národním zemědělským muzeem. Celkem za chodníky za poslední dva roky utratila 15,5 milionu korun. Investice směřují především do horní části naší čtvrti, v dolních Holešovicích se totiž řada chodníků opravila po povodních.

 

Jízdní řád oprav
Odbor rozvoje loni provedl analýzu ulic, ze které vyplynuly tři kategorie. Do první patří opravy, které si žádají pouze výměnu asfaltu za dláždění. „To je nejjednodušší oprava, pro kterou ani nepotřebujeme stavební povolení, neumožňuje ale další úpravy,“ vysvětluje Mirovský. Loni se tak stihla opravit Šimáčkova ulice, o opravě se rozhodlo v června a v říjnu bylo hotovo. Oprava stála 3,5 milionu korun.

Druhým typem jsou ulice, které by si kromě předláždění žádaly nějakou prostorovou úpravu, například rozšíření chodníků nebo vybudování parkovacích zálivů, které zvyšují bezpečnost. V rámci jejich výstavby je občas ale nutné upravit i vedení či stav poduličních sítí. Sem patří třeba ulice Jana Zajíce nebo Ovenecká. „Plánujeme zde výsadbu stromů a další prvky, které by měly přispět k většímu komfortu zdejších obyvatel a lepšímu čištění,“ slibuje Mirovský. Úpravy si ale žádají projekt i stavební povolení – to vše je samozřejmě běh na delší trať. Nový kabát tak ulice Jana Zajíce může získat nejdříve koncem roku, spíše ale až v roce 2018.

Třetí kategorií jsou ulice, kde je třeba opravit i vozovku. „Tou je například Čechova, kde vzrostlé stromořadí zasáhlo do vozovky natolik, že jsou zde nutné zásadní opravy nejen chodníků, ale i vozovky, jedno bez druhého by totiž nedávalo smysl,“ upozorňuje Mirovský. Podobně jsou na tom ulice Jirečkova nebo Gerstnerova.

Co tedy radnice ve věci oprav chodníků dále chystá? „Plánujeme řešit chybějící část předláždění  v Ovenecké

a projekt na úpravy ulice Janovského, v obou případech se jedná kromě předláždění o výrazné zlepšení vsakovacích poměrů v ulicích. Investice činí dvacet milionů korun, prostředky jsme obdrželi z magistrátu,“ říká radní pro rozvoj. Radnice se obecně snaží získávat peníze na opravy chodníků právě z magistrátu. Další ulice, která by si opravy zasloužila, je ulice Dělnická.

Prvorepublikové kostky
Praha už řadu let postupně přechází z asfaltovaných chodníků, dědictví poválečné éry, na dláždění takzvanými pražskými kostkami uspořádanými do různých geometrických vzorů, a navazuje tak na tradici první republiky. „Vzory podléhají schválení orgány památkové péče. Pro nás jsou mozaikové chodníky samozřejmostí, turisté si je ale často fotí jako důkaz, jak dobře se Praha stará o svůj veřejný prostor,“ podotýká radní pro rozvoj.

Proměna povrchu chodníků probíhá v rámci takzvaného chodníkového programu TSK, na financování se podílejí jednotlivé městské části. Hlavní výhodou u chodníků dlážděných kostkami je jejich trvanlivost a praktičnost: snadno lze opravit malá lokální poškození, snadný je také zásah v případě havárie sítí uložených pod povrchem (plyn, voda, elektřina a další), kde výkopy nezanechávají nesmazatelné stopy jako v případě asfaltu, dešťová voda se snadněji vsakuje a nezatěžuje s takovou intenzitou kanalizační síť. U nás ve čtvrti, kde je tolik psích miláčků, má velkou sílu i další argument: psí moč se mezi kostkami vsakuje, zatímco v případě asfaltu zůstává na povrchu a zapáchá.

V rámci projektu chodníkového programu v roce 2017 se tak připravuje proměna ulice Jana Zajíce. „Bude to poměrně nákladné. Současně je ale dobré, že naše oprava bude následovat až po investiční akci Pražské teplárenské v horní části Letné,“ doplnil Mirovský.

Pro nově vydlážděné chodníky je totiž důležité, aby se zde možné výkopy po dobu dalších pěti let minimalizovaly. To je ostatně obecným cílem. „Není vhodné opravovat silnice nebo chodníky, abychom za rok zjistili, že je musíme znovu rozebrat kvůli opravám potrubí pod nimi,“ říká k tomu mluvčí TSK Barbora Lišková. V rámci TSK proto funguje takzvaná koordinační skupina, která by měla sladit většinu dopředu plánovaných výkopových prací v daném místě, a radnice se snaží synchronizovat rekonstrukce chodníků s dalšími připravovanými opravami. To je také důvod, proč si některé ulice na opravu budou muset počkat, přestože by si ji zasloužily. Týká se to například ulice Kamenická, kde je plánována výměna teplovodních rozvodů.

 

Kam se stromy?
Právě uložení sítí je velkým omezením nejen pro koordinaci oprav, ale i pro umisťování uličních stromořadí. Pod zemí se totiž vinou stovky kilometrů kabelů nejrůznějších majitelů, přičemž řada z nich má ochranné pásmo, někdy je to metr, ale může to být i osm metrů, a s každým majitelem je potřeba se v případě výkopu dohodnout. „Největším problémem se ukázaly být slaboproudé sítě, které jsou umístěné pod chodníkem a často nejsou přesně zakreslené v plánech. Pokud chceme vysadit stromy, zpříjemnit prostor ulic a v létě je alespoň trochu zastínit, musíme hledat řešení. Například v Praze 6 se stromy vysázely na okraji vozovky, kde je sítí málo,“ vysvětluje Burgerová.

Na základě přání občanů z ulic Ovenecká a Jana Zajíce budou tyto ulice doplněny o stromořadí. Zejména na Letné je ale nutná také koordinace s novým řešením parkování tak, aby parkovací místa pokud možno neubývala. „S ohledem na nové kapacity podzemních garáží pod Letnou aktuálně projektujeme nové stromořadí v ulici Jana Zajíce. Je možné, že se tam vejde sedm až deset nových stromů,“ slibuje Mirovský. ○

 

Co všechno je pod chodníkem?
Pod chodníky se vinou kilometry nejrůznějších kabelů jako například rozvody vody, elektřiny, plynu, teplovody nebo celá řada telekomunikačních spojů. Každá lokalita je specifická. Proniknout do pražského podzemí můžete virtuálně prostřednictvím digitální technické mapy Prahy, kterou naleznete na http://app.iprpraha.cz/js-api/app/dtmp/index.html.

 


Výsadba stromů za Císařský ostrov
V Praze 7 přibyly nedávno stromy, které mají nahradit dřeviny pokácené z důvodu přestavby Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Patnáct stromů bylo loni v říjnu vysazeno ve vnitrobloku ulice Osadní 46, přes čtyřicet nových stromů přibylo na Štvanici a další ve Stromovce a Troji. Výsadba v dalších vnitroblocích Prahy 7 právě probíhá a bude dokončena letos na jaře.

 

Opravené chodníky
Za poslední dva roky opravila radnice chodníky v ulicích Ovenecká, Schnirchova, Šimáčkova či před Národním zemědělským muzeem.

Právě probíhá oprava ulice U Letenské vodárny.

 

Chystané opravy
Ulice Janovského.

V ulicích Jana Zajíce a Ovenecká se plánuje výsadbu stromů a další prvky, které by měly přispět k většímu komfortu zdejších obyvatel a lepšímu čištění.