Správa železničních dopravních cest bude v rámci pravidelné údržby železniční dopravní cesty brousit kolejnice železniční trati. Výrazně se tak prodlouží jejich životnost a zároveň sníží hluk. 

Broušení kolejnic na území Prahy 7 proběhne v následujících termínech a úsecích:

28. – 29. dubna –  Praha-Bubeneč → Roztoky u Prahy

30. dubna – 1. května – Praha-Holešovice → Rokytka → Praha-Holešovice

Vzhledem k velkému provoznímu zatížení daného traťového úseku nelze provádět broušení v denní době, ale je směrováno do nočních hodin, aby byl zabezpečen plynulý provoz především vlaků osobní dopravy. Protože je broušení spojeno s určitou hlučností, může dojít ke krátkodobému zvýšení hlukové zátěže. Obyvatele domů situovaných nejblíže k trati proto žádáme o shovívavost, za případné krátkodobé zvýšení hlukové zátěže se omlouváme. 

Broušení kolejnic bude provedeno brousící soupravou SPENO, která opakovanou jízdou po obou traťových kolejích zabezpečí výrazné zlepšení stavu povrchu kolejnic.

Upozorňujeme, že cílové snížené hladin hluku nenastane okamžitě po ukončení prací, ale postupně, po tzv. zajetí kolejnic, tedy přibližně do jednoho měsíce od provedení broušení.