Upozorňujeme řidiče, že ve čtvrtek 5. 9. budou zahájeny údržbové a sanační práce mostu přes železniční trať mezi ulicemi Bubenská a Železničářů. Oprava bude ve dvou etapách probíhat do 21. 11. 2019. V ul. Železničářů bude zachován jednosměrný provoz ve směru z centra. Ve směru do centra doprava povede po objízdných trasách.

Údržbové práce na mostě budou probíhat za úplné uzavírky pravé nebo levé nosné konstrukce Dopravní opatření je rozděleno do dvou etap. Jižní jízdní pruh bude uzavřený od 5. 9. do 11. 10., severní jízdní pruh od 12. 10. do 21. 11. V ul. Železničářů bude zachován jednosměrný provoz ve směru z ul. Bubenská. V opačném směru budou v platnosti následující objízdné trasy:

·         ve směru centrum: Argentinská, Za Viaduktem, nábřeží Kpt. Jaroše, Bubenská

·         ve směru centrum: Plynární, Na Zátorách, Partyzánská, U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Veletržní, Bubenská

·         ve směru Letná: Bondyho, Vrbenského, (Plynární, Na Zátorách), Partyzánská, U Výstaviště

Investorem oprav je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.