archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na přelomu července a srpna bude zahájena oprava povrchu chodníků v ulicích Heřmanova a U Smaltovny. Tato akce navazuje na rekonstrukce horkovodních rozvodů, které přes léto realizuje spol. Pražská teplárenská.

Rekonstrukce se bude týkat obou chodníků v ul. U Smaltovny mezi ul. Strojnická a Šimáčkova, zde by práce měly probíhat od 30. 7. do počátku října.

Opraven bude také severní chodník v ul. Heřmanova v úseku mezi ul. Dukelských hrdinů a Janovského. Zde bude rekonstrukce probíhat od 6. 8. do počátku září.