archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 30. května do 14. srpna 2019 bude částečně omezen provoz na nábřeží Kapitána Jaroše v úseku Dukelských hrdinů – Štefánikův most. Důvodem je pokračování rekonstrukce z roku 2018, kdy byla provedena rekonstrukce jižní vozovky. Z důvodu koordinace dopravních opatření s ostatními stavbami nebyla v roce 2018 dokončena rekonstrukce severní vozovky.

V rámci této akce dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky. Dlážděný kryt vozovky bude nahrazen asfaltovým krytem, dále bude provedena sanace podloží. Součástí stavby je i úprava odvodnění. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu 380 m.

1.       etapa bude realizována v termínu 30. 5. 2019 – 16. 6. 2019 a bude probíhat práce na odvodnění vozovky

2.       etapa bude realizována v termínu 17. 6. 2019 – 14. 8. 2019 a bude probíhat rekonstrukce vozovky

 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

Ve směru k Štefánikovu mostu bude doprava vedena po kolejích, v opačném směru provoz nebude omezen. Dopravní opatření je koncipováno tak, aby byl zachován plynulý provoz MHD, byť provoz ostatních vozidel bude veden po kolejích. Z tohoto důvodu dojde k omezení vozidel najíždějících na tramvajovou trať.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem je spol. Nábřeží Kapitána Jaroše (Sdružení Silnice Group a.s. a Syner s.r.o.)