archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí Negrelliho viaduktu bude v termínu od 1. 5. 8:00 do 16. 6. 23:59 docházet k etapovitému uzavírání jízdních pruhů na Bubenském nábřeží. Průjezd alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru zůstane po celou dobu zachován.