Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, jehož vedoucím účastníkem je spol.  Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem svozová spol. AVE CZ zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech budou svozy tříděných složek odpadu probíhat v posíleném režimu. U tříděného odpadu bude ve dnech 17. – 31. 12. 2018 prováděn mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

 

Svoz směsného odpadu:

21. – 31. 12. 2018
normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2019
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
 

Svoz tříděného odpadu:

21. – 31. 12. 2018
normální svoz dle příslušných programů
17. – 31. 12. 2018
mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2019
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
 

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.