archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Nájemce areálu Letenského zámečku spol. Nonet s.r.o. požádala majitele, Městskou část Praha 7, o souhlas s úpravami prostoru před Letenským zámečkem. Úpravy mají spočívat především v odstranění venkovního betonového soklu z důvodu jeho špatného technického stavu.

Na místě někdejšího tanečního parketu, využívaného k sezení, má být nájemcem zajištěna upravená dlážděná plocha, včetně výsadby dvou již vzrostlých (několik metrů vysokých) stromů, jeden stávající mladý strom bude zároveň přesazen na jiné místo před zámečkem. Vše je plánováno v souladu se stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

V případě zájmu o bližší informace či v případě, že nám chcete sdělit svůj názor na plánovanou úpravu, nás neváhejte kontaktovat na: odbormajetku@praha7.cz , Josef Bohuňovský: 604 556 175.