Ve středu 22. ledna 2020 v 17 hodin proběhne  odhalení pamětní desky paní Marianne Golz-Goldlust, která byla v roce 1943 popravena kvůli pomoci perzekvovaným židovským spoluobčanům; v roce 1988 obdržela čestný titul „Spravedlivá mezi národy“. Ten patří mezi nejvyšší vyznamenání, které stát Izrael uděluje osobám nežidovského původu – lidem, kteří dali v sázku svůj život, aby zachránili Židy. Vzpomínkový akt – u příležitosti 125. výročí narození – se uskuteční na adrese Farského 4, kde Marianne Golz-Goldlust bydlela (naproti Husovu sboru).

Marianne Golz-Goldlust (*1895, Vídeň † 1943, Praha-Pankrác), jako jedna z téměř stovky dosud oceněných Rakušanů, obdržela in memoriam vyznamenání „Spravedlivá mezi národy“. 

Marianne Golz-Goldlust se narodila v roce 1895 ve Vídni jako dcera české matky a polského otce. Vystudovala herectví a tanec. Se svým třetím manželem Hansem Goldlustem, který byl židovského původu a nechal si změnit jméno na „Golz“, uprchla v roce 1934 před nacistickým režimem z Berlína do Prahy. Po obsazení Československa emigroval Hans Golz v létě roku 1939 do Londýna, Marianne Golz-Goldlust se připojila k pražské odbojové skupině a pomáhala k útěku Židům a dalším pronásledovaným tím, že obstarávala zfalšované papíry a cestovní doklady. V listopadu 1942 byla skupina kolem Marianne Golz-Goldlust prozrazena a její členové zatčeni. O půl roku později byl v případu Marianne Golz-Goldlust a mnoha dalších ze skupiny vynesen rozsudek smrti. Na Marianne Golz-Goldlust byl vykonán 8. října 1943 v Praze na Pankráci.