archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Uplynulé měsíce patřily na Sedmičce dobrovolnickým úklidům. Vše začalo o deštivé aprílové sobotě 1. dubna 2023 celorepublikovým Ukliďme Česko a pokračovalo až k Dni firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 9. června 2023.

V průběhu dubna studenti gymnázia Duhovka obnovili nátěr laviček a jídelních sestav ve vnitrobloku U Vody. Na tomtéž místě, na dětském hřišti U Vody, v dětském koutku na Ortenově náměstí a u fontány na Ortenově náměstí pomohli s obnovou nátěru dobrovolníci z firmy Guerbet.

V pátek 21. dubna 2023 proběhl symbolicky u příležitosti Dne Země úklid Ladislavova parku. Úklid zorganizovala spolu s dětmi ze tříd 7. A a 7. B základní školy T. G. Masaryka na Ortenově náměstí paní učitelka Marie Marečková, přičemž organizace Ukliďme Česko poskytla k úklidu potřebné pomůcky (rukavice, pytle). Děti v průběhu 2,5 hodiny nasbíraly celkem 12 pytlů odpadu.

„Akci považuji za zdařilou přinejmenším proto, že u některých dětí během sběru došlo k velkému uvědomění, kolik odpadu denně lidé vyhazují mimo odpadkové koše,“ okomentovala aktivitu Marie Marečková.

Při příležitosti Dne firemního dobrovolnictví Give & Gain Day, kterého se každoročně účastní stovky zaměstnanců firem a desítky veřejně prospěšných organizací, se v budoucím parku U Vody sešla skupina dobrovolníků pod vedením britského velvyslance Matta Fielda. Se sběrem infekčního materiálu pomohl Jan Plaček z organizace Progressive, dobrovolníci vysbírali sedmdesát 120litrových pytlů odpadků.

 


Všem dobrovolníkům a organizátorům velmi děkujeme za pomoc. Jedna z dalších příležitostí dobrovolnického úklidu bude podzimní Ukliďme Česko, které se bude konat v sobotu 16. září 2023. Bližší informace o radničním úklidu přineseme na začátku září.