archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Základní školy Prahy 7 se po deváťácích a žácích prvního stupně připravují na částečný provoz pro druhostupňové děti. Na základě nařízení vlády a pokynů MŠMT se od 8. 6. 2020 mohou do škol vrátit také žáci druhého stupně. Vzhledem k prostorově i personálně náročným opatřením, která již doprovázejí výuku dětí z prvního stupně, bude režim pro starší žáky velmi omezený a bude vycházet z aktuálních možností jednotlivých škol. Ředitelé a učitelé zjišťují, jaký bude o docházku žáků druhého stupně zájem, a školy se v koordinaci s radnicí a ve vzájemné spolupráci intenzivně připravují na rozšířený provoz. Rodiče získají všechny potřebné informace na webu škol a od svých pedagogů a ředitelů.

Základní informace pro docházku žáků druhého stupně v návaznosti na pokyny MŠMT:

·         Docházka není povinná. Nadále bude na školách dle možností a kapacit pedagogů pokračovat také online výuka.

·         Docházka bude probíhat jen některé dny v týdnu dle možností školy převážně formou třídnických hodin a konzultací k jednotlivým předmětům. V plánu jsou i setkání tříd mimo budovu školy. 

·         Při zahájení školní docházky je třeba škole předat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění u dítěte.

·         Ve třídách mohou být skupiny maximálně do 15 žáků. Bude v nich zajištěn dostatek prostoru, aby žáci mohli sedět v lavicích sami. Rozestupy budou minimálně 2 metry, ve třídě děti nebudou muset nosit roušku. Ve společných prostorách školy je nošení roušek povinné. Třídy budou pravidelně větrané a dezinfikované, zajištěn je dostatek prostředků na časté mytí rukou.

·         Stravování bude s ohledem na střídavý režim žáků prvního stupně nabízeno druhostupňovým dětem jen v některých školách.

 

Konkrétní pravidla a postupy si nastavují jednotlivé školy dle svých možností. Sledujte jejich webové stránky a v případě dotazů se obracejte na své učitele či ředitele.

 

Děkujeme všem pracovníkům našich škol za mimořádné nasazení!

 

Prosíme rodiče, aby dodržovali a respektovali přijatá opatření a pravidla. Školy v maximální možné míře předcházejí rizikům nákazy a mají také jasně nastavené postupy, co dělat, kdyby se u nich onemocnění objevilo.

Děkujeme vám za vstřícnost a ohleduplnost v zájmu zachování zdraví dětí i zaměstnanců škol. 

Společně to zvládneme!