archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od příštího pondělí se mimo jiné pro zákazníky otevřou zahrádky restaurací. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Kabinet řešil také úpravy opatření v kultuře, od 17. 5. bude možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí. Návštěvníci musí mít respirátory. Podmínkou pro návštěvu restaurační zahrádky i kulturních akcí bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Za zpřísněných podmínek se otevřou také vnitřní sportoviště.

Drobné úpravy v opatřeních budou platit už od 11. května. Do práce se budou moci vrátit tatéři a podobní živnostníci, při jejichž službách je klientům porušována integrita kůže, a to za stejných podmínek, které dosud platí pro další služby péče o tělo. Lázeňské pobyty se otevřou i pro čisté samoplátce a nově bude k umožnění pobytu stačit i POC antigenní test.

K většímu rozvolnění dojde za týden, v pondělí 17. května. Restaurace budou moci za dodržení nastavených pravidel otevřít zahrádky. Omezena bude kapacita u stolů a všichni zákazníci se budou muset prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí covid-19 v posledních 90 dnech. Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Spustí se také první kulturní akce, a to venkovní až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště s tím, že i ti se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Vláda zároveň přijala usnesení, v němž konstatuje, že pokud se nezhorší dosavadní trend poklesu počtu nových případů nemoci covid-19, od 24. května se budou moci konat kulturní akce uvnitř budov až pro 500 diváků a venku až pro tisícovku. Podrobnosti o postupném rozvolňování v segmentu kultury jsou dostupné v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Podobně se na polovinu z maximálního počtu zvyšuje i kapacita v případě ZOO či botanických zahrad. K témuž datu se opět částečně uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek. 

Vnitřní sportoviště bude možno otevřít v maximální kapacitě pro jednu osobu na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy. Zároveň nesmí být uvnitř sportoviště více jak 10 osob.

Od pondělí 17. května se také ruší zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech. Zrušeno bude také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

Hotely a penziony by s největší pravděpodobností měly být spuštěny od 24. května bez dalších kapacitních omezení.