archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Podle informací TSK hl. m. Prahy dojde na přelomu března a dubna v souvislosti s obnovou stromořadí v ulici Argentinská k odstranění osmi dožívajících nebo významně poškozených stromů bez další růstové perspektivy.

Na jejich místo TSK ještě v jarním období 2023 vysadí 15 dubů balkánských (Quercus frainetto). Součástí obnovy stromořadí bude výrazné vylepšení stanovištních podmínek, které podpoří rozvoj všech požadovaných ekologických i estetických funkcí stromů. Hloubkovými terénními úpravami bude rozrušena neprokořenitelná a velmi zhutněná vrstva navážek zeleného pásu, bude doplněna zemina a modelací terénu bude dosaženo lepšího zasakování dešťových srážek, jejichž nátok bude umožněn také ze zpevněných ploch chodníku. Do dostatečně velkého prokořenitelného prostoru bude nakonec před výsadbou doplněn biouhel. 

V ulici Argentinská bude zároveň vysazeno 800 keřů. 

Informace o lokálních omezeních v dopravě souvisejících s výše uvedenými pracemi najdete ZDE.

Více o správě zeleně v Praze najdete na www.zelenvpraze.cz.