archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Přestože jsou školy kvůli pandemii uzavřené, školní jídelny v Praze 7 stále vaří. Připravují obědy pro děti na distanční výuce a mnohé z nich i pro další strávníky, jakou jsou například senioři. V permanenci je také Obědové konto Prahy 7, které již osmým rokem pomáhá zajistit teplý oběd pro děti z potřebných rodin. Prostředky však nejsou bezedné a Obědové konto čeká na své dárce. Děkujeme všem, kteří přispějí na transparentní účet: 2003844339/0800

Obědové konto je veřejná sbírka určená dětem z mateřských a základních škol Prahy 7, jejichž rodiče si kvůli ekonomicky tíživé situaci nemohou dovolit zaplatit školní obědy.

„Pandemie, která již řadu měsíců vstupuje do našich životů, přináší mnoha rodinám velké komplikace. Všechny naše jídelny proto i během uzavření škol nadále zajišťují stravování. Rodiče mohou této možnosti využít a trochu si ulevit od všech povinností, které mají s dětmi na distanční výuce. Přibývá také případů, kdy se rodiny dostávají do obtížné ekonomické situace a je pro ně čím dál obtížnější zajistit základní potřeby. Proto se obracíme na naše občany s prosbou, aby nám opět pomohli naplnit Obědové konto. I drobný obnos pomůže znevýhodněným dětem dostávat pravidelnou, vyváženou a teplou stravu,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Praha 7 aktuálně prostřednictvím Obědového konta zajištuje stravování pro téměř 40 dětí.

Žádosti o úhradu obědů z důvodu finanční nouze mohou zákonní zástupci předkládat řediteli školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Ředitel vše postoupí městské části, kde jsou jednotlivé případy posouzeny školským a sociálním odborem a následně předloženy ke schválení Radě MČ Praha 7. Peníze nejsou poskytovány rodinám, ale přímo škole na úhradu reálně vydaných obědů. Tímto způsobem lze nejefektivněji docílit toho, že se děti mohou začít stravovat co nejdříve a zároveň jsou finanční prostředky využity pro ty, kteří je nejvíce potřebují, a výhradně na ten účel, na který byly určeny.

 

Obědové konto Prahy 7 je realizováno formou
transparentního účtu u České spořitelny:

č. ú. 2003844339/0800