Obědové konto Prahy 7 od roku 2013 pomáhá školákům obědvat se svými spolužáky. Díky darům od občanů se na stravování dětí ze základních a mateřských škol využilo již téměř 600 tisíc korun. V uplynulém školním roce konto pomáhalo zajistit obědy pro 47 dětí ze sedmi základních a mateřských škol.

„Když je potřeba někomu na Sedmičce pomoci, dáváme nejprve prostor pro solidaritu lidí, a pak teprve zatěžujeme rozpočet. Mnohokrát se nám to již osvědčilo. Přes léto se například u mě v kanceláři opět nashromáždilo velké množství aktovek a školních potřeb, které si k nám lidé zvykli nosit, protože ví, že pro ně najdeme využití. Dali jsme je potřebným dětem za Sedmičky a ještě nám zbylo dost, abychom pomohli skladu dětských věcí pro pěstouny. Nyní se na naše občany obracíme s prosbou, aby nám pomohli naplnit Obědové konto pro další školní rok. Výhodou tohoto systému je, že nehrozí zneužití, jelikož peníze jdou školám, které z nich hradí vydané obědy, a na potřebné děti se tak nemusí skládat učitelé,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Obědové konto je veřejná sbírka určená dětem z mateřských a základních škol Prahy 7, jejichž rodiče si kvůli ekonomicky tíživé situaci nemohou dovolit zaplatit školní obědy. Příspěvky od občanů zajišťují dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu, zároveň jsou důležité také proto, že pokud dítě nechodí do jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu spolužáků,“ řekla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Žádosti o úhradu obědů z důvodu finanční nouze mohou zákonní zástupci předkládat řediteli školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Ředitel následně vše postoupí městské části, kde jsou jednotlivé případy posouzeny školským a sociálním odborem a následně předloženy ke schválení Radě MČ Praha 7. Peníze nejsou poskytovány rodinám, ale přímo škole na úhradu reálně vydaných obědů. Tímto způsobem lze nejefektivněji docílit toho, že se děti mohou začít stravovat co nejdříve a zároveň jsou finanční prostředky využity pro ty, kteří je nejvíce potřebují, a výhradně na ten účel, na který byly určeny. Prostřednictvím sociálního a školského odboru se radnice snaží dohledat také ty rodiny, které se o obědy stydí samy požádat. Důležitou roli sehrávají také pedagogové, kteří zaznamenají, že některé děti nechodí na obědy, a přitom zůstávají ve škole až do odpoledne.

„V minulém školním roce jsme na úhradu obědů pro 47 dětí potřebovali 200 tisíc korun. Budeme proto velmi rádi za každý příspěvek. I drobný obnos může hodně změnit,“ dodala Hana Šišková.

Obědové konto Prahy 7 je realizováno formou transparentního účtu u České spořitelny: č. ú. 2003844339/0800.