archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Obědové konto Prahy 7 od roku 2013 pomáhá dětem obědvat se svými spolužáky. Díky darům od občanů se na stravování dětí ze základních a mateřských škol v minulém školním roce využilo 105 485 Kč. I v době, kdy byly školy zavřené, školní jídelny připravovaly obědy pro děti na distanční výuce. Pomocí Obědového konta bylo možné zajistit teplou a vyváženou stranu pro 65 potřebných dětí ze sedmi základních a mateřských škol v Praze 7. Prostředky však nejsou bezedné a Obědové konto čeká na své dárce. Děkujeme všem, kteří přispějí na transparentní účet: 2003844339/0800. I drobný obnos pomůže.

Obědové konto je veřejná sbírka určená dětem z mateřských a základních škol Prahy 7, jejichž rodiče si kvůli ekonomicky tíživé situaci nemohou dovolit zaplatit školní obědy.

Obědové konto Prahy 7 je realizováno formou
transparentního účtu u České spořitelny:

č. ú. 2003844339/0800