archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od roku 2013 běží na Sedmičce veřejná sbírka Obědové konto určená rodičům školních dětí, kteří se dostali do finanční krize, a nemohou si obědy ve školách sami zaplatit. 

Žádost o úhradu obědů z důvodu finanční nouze zákonní zástupci předkládají řediteli té školy, kde se jejich dítě vzdělává. Sbírka je realizována formou transparentního účtu u České spořitelny, na pobočce Praha 5, Štefánikova 247/17, č. ú. 2003844339/0800.

Nyní je díky našim dárcům na účtu suma pohybující se okolo 12 tis. Kč. Rádi bychom Vás požádali, abyste přispěli jakoukoliv částkou na dobrou věc a umožnili tak kvalitní životosprávu dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit obědy platit. Každá částka se počítá! Děkujeme!