Technická správa komunikací se připravuje na prázdninové uzavírky a rekonstrukce. Na území Prahy 7 budou v létě zahájeny dvě větší akce. Jedná se o opravy na mostě Barikádníků a rekonstrukci opěrné zdi u Letenského tunelu.

 

MOST BARIKÁDNÍKŮ

Úsek: Trojská strana u opěry  

Termín: 08/2020 – 11/2020

Předmětem akce je sanace spodní stavby nad pevninou Trojského břehu, trhliny ve vozovce, oprava odvodnění v místě zatékání, sanace říms, lokální oprava zábradlí.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení. Práce budou probíhat i pod mostem.

 

OPĚRNÁ ZEĎ U LETENSKÉHO TUNELU

Úsek: ulice Nad Štolou

Plánovaný termín: 01/07/2020 – 30/09/2020

Předmětem akce je rekonstrukce opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, který je v havarijním stavu. Dojde k odstranění havarijního stavu částí opěrné zdi. Budou odstraněny zídky u ul. Milady Horákové a nahrazeny novými ŽB zdmi s integrovanou římsou. Dojde k sanaci jednotlivých částí zdí a následně bude provedena nová vyztužená vrstva z betonu, která bude opatřena stěrkou s nátěrem proti UV záření. Bude očištěn, sanován a přespárován obklad v patě zdi. Dojde k opravě izolace a odvodnění zdí. Dále bude osazeno nové zábradlí.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Částečné omezení dopravy po etapách.